ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت


مشخصات فردي
نام فرزانه
نام خانوادگي وزوایی
مرتبه علمی مربی پژوهش پایه23
پست الکترونيک fvezvaee@ihcs.ac.ir
مدارک تحصيلي
 • کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران، پژوهشکدة فرهنگ ایران (دانشگاه علامه طباطبایی)، تهران - 1357
 • کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی، دانشگاه الزهرا، تهران - 1355
 • آشنایی با زبان‌های انگلیسی، فرانسه، آلمانی
سوابق خدمت علمی
 • عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • معاون سردبیر مجله زبان شناخت
تخصص
 • ویراستار ـ پژوهشگر
سوابق آموشی
 • تدریس زبان انگلیسی (تخصصی، عمومی پزشکی)، زبان و ادبیات فارسی، نگارش و ویرایش در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی شهید بهشتی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بنیاد ایران‌شناسی
 • تدریس زبان فارسی به دانشجویان زبان فارسی در دانشگاه آچاریان ایروان، ارمنستان (20/12/86 ـ 27/12/86)
 • تدریس در دورة آموزش ویراستاری در مرکز نشر دانشگاهی
 • اجرای 2 دوره کارگاه آموزش ویراستاری یک هفته‌ای (3/3 تا 8/3 ـ 1382 و 11/4 تا 16/4 ـ 1384) در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 • اجرای 2 دوره کارگاه آموزشی ویراستاری 2 روزه (1383 و 1385) در دانشگاه پیام نور مهاباد
 • تدریس ویرایش فنی در دوره ویراستاری در پژوهشگاه (پاییز89)
 • تدریس زبان پهلوی در پژوهشگاه علوم انسان
ویرایش طرح‌های پژوهشی
 • تاریخ تئاتر اروپا، 4 جلد، تألیف هاینتس کیندرمن، ترجمة سعید فرهودی
 • فارسی اصفهانی، تألیف ایران کلباسی
 • فرهنگ ویژة زبان‌شناسی (کتاب سیزدهم)
 • زندگینامه و آثار خاورشناسان (حرف آ و الف)
 • ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز، تألیف ایران کلباسی
 • بررسی هادخت نسک، تألیف ایران کلباسی
 • کتاب‌شناسی منابع تاریخی علوم اسلامی، تألیف سیدحسین نصر
 • رسالة قرآن و برهان از هم جدایی ندارند، تألیف حسن‌زاده آملی
 • گویش ساروی، تألیف گیتی شکری
 • گویش کلیمیان اصفهان، تألیف ایران کلباسی
 • موسیقی کبیر فارابی، ترجمة آذرتاش آذرنوش (کمک ویراستار استاد سمیعی)
 • شش متن سغدی، تألیف زهره زرشناس
 • دستنامة سعدی، تألیف زهره زرشناس
 • حکیم بیدآبادی، تألیف کرباسی‌زاده
 • بغان یشت، گزارش مهشید میرفخرایی
 • سروش یسن، گزارش محمدتقی راشد محصل
 • گویش رامسری، گیتی شکری
 • واژه‌نامه و واژه‌نمای دیوان امیر پازواری، 3 ج، گیتی شکری
 • جادة ابریشم، تألیف لویس بولنوا، ترجمة ملک ناصر نوبان
 • فرهنگ‌نویسی (ضمیمة نامة فرهنگستان)
 • گویش‌شناسی (ضمیمة نامة فرهنگستان)
 • فرهنگ توصیفی باستان‌شناسی، تألیف هایده معیری
 • داستان بهرام چوبین، تألیف کریستین سن، ترجمة منیژه آهنی
 • فرهنگ پژوهشگران معاصر، 13جلد، تألیف هوشنگ اتحاد
 • فراسوی دریای خزر، تألیف کریستین سن، ترجمة منیژه آهنی
 • درآمدی بر شناسایی ارزش‌های فرهنگی نهفته در گزیده‌ای از مثل‌ها و تعبیرهای کنایی‌ فارسی، ناهید مؤید حکمت
 • درآمدی اجمالی بر پسا استعمارگری تالیف رابرت یانگ
 • ویرایش مقالات مجله زبان شناخت (شماره های 1 و2)
 • ویرایش فنی دوره 4 جلدی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
مقالات ارائه و منتشر شده در کنفرانس‌ها
 • « اهلیت و غیریت در مثنوی معنوی» در ششمین کنفرانس مطالعات ایرانی (ecis6 ) در وین، 18 -22 سپتامبر 2007 / 27 – 31 شهریور 1386
 • "حسام الدین ارموی و مثنوی معنوی" با همکاری دکتر فاطمه مدرسی، در همایش بین المللی حسام الدین چلبی، 19-21 اردیبهشت 1390
1


loading