ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت


مشخصات فردي
نام فرج الله
نام خانوادگي علی قنبری
سمت عضو هیات علمی پژوهشکده علوم سیاسی و مدیر همکاریهای علمی – بین المللی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پست الکترونيک Falighan@ihcs.ac.ir
مدارک تحصيلي
 • دکتری علوم سیاسی از دانشگاه یوتا - آمریکا سال 1380، عنوان رساله دکتری: نظریه مشروعیت و ثبات اجتماعی در متون آئین مملکت داری: نقد و بررسی ادبیات سیاسی مسلمانان، استاد مشاور: برنارد وایس (دکتری از دانشگاه پرینستون)، استاد و محقق در اندیشه های سیاسی در اسلام، حقوق اسلامی و تاریخ اسلام
 • فوق لیسانس علوم سیاسی - روابط بین الملل از دانشگاه ایالتی یوتا – آمریکا در سال 1370، عنوان رساله: ارزیابی سیاست دو ابر قدرت- سیاست آمریکا و شوروی در جنگ ایران و عراق، استاد مشاور: پرفسور- کارلون رودز (دکتری از دانشگاه برندیس) استاد و محقق در سیاست و روابط بین الملل، حقوق و سازمانهای بین الملل، اقتصاد سیاست بین الملل و سیاست خارجی آمریکا
 • لیسانس علوم سیاسی از دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در سال 1358
گرایشها و عناوین امتحان جامع دوره دکتری
 • سیاست و روابط بین الملل (نظریه های روابط بین الملل، تجزیه و تحلیل سیاست خارجی و اقتصاد سیاست بین الملل)
 • حکومت تطبیقی (دولت و جامعه، تحولات و دگرگونیهای سیاسی و اجتماعی ,جامعه پذیری و فرهنگ سیاسی)
 • اندیشه های سیاسی در اسلام (اندیشه سیاسی فلاسفه و فقهای مسلمان, مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام، تاریخ تحول دولت در اسلام و تاریخ سیاسی اسلام)
سایر اعضای کمیته علمی در دوره دکتری
 • کارلون رودز (دکتری از دانشگاه برندیس)، استاد و محقق در سیاست و روابط بین الملل, حقوق و سازمانهای بین الملل, اقتصاد سیاست بین الملل و سیاست خارجی آمریکا
 • حکان یائوز (دکتری از دانشگاه ویسکانسین)، استاد و محقق در حکومت تطبیقی (جامعه شناسی سیاسی، تجزیه و تحلیل جنبشهای مذهبی - ملی و مسائل سیاسی و اجتماعی جهان سوم)
 • میشل مزاوی (دکتری از دانشگاه پرینستون)، استاد و محقق در مسائل خاورمیانه, تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران , و مذهب و دولت در ایران
 • لوئیس گیفن (دکتری از دانشگاه پرینستون), استاد و محقق در تاریخ تمدن اسلام و عرب , مفاهیم سیاسی در ادبیات عرب, و اندیشه های سیاسی در اسلام
سایر اعضای کمیته علمی دوره فوق لیسانس
 • فیلیپ اسپوری (دکتری از دانشگاه هاروارد)، استاد و محقق در حکومت تطبیقی(حکومت وسیاست در چین، حکومت و سیاست در ژاپن و حکومت و سیاست در شوروی) و تاریخ تفکرات سیاسی در غرب.
 • ادوارد گلدفیلتر (دکتری از دانشگاه شیکاگو)، استاد و محقق در تاریخ سیاسی و اجتماعی روسیه/ شوروی و تاریخ سیاسی و اجتماعی آسیای شرقی
عضویت در مجامع علمی
 • انجمن آمریکایی علوم (APSA)
 • انجمن آمریکایی تاریخ (AHA)
 • انجمن آمریکایی جامعه شناسی (ASA)
 • انجمن مطالعات بین الملل ( ISA)
 • انجمن دو ستان کتابخانه – آمریکا ( SLC -Library of Friends )
 • عضو هیئت مؤسسین انجمن ایرانی مطالعات جهانی شدن ( در حال تأسیس )
 • بورس علمی: بورس تحقیقی بنیاد سنو - دانشگاه یوتا برای یک سال
فعالیتهای اجرائی
 • مدیر دفتر همکاریهای علمی و بین‌المللی پژوهشگاه از 1381
 • کمیته تامین منابع علمی(بزبان انگلیسی) کتابخانه پژوهشگاه از سال 1381 تاکنون
 • عضو گروه علوم سیاسی شورای بررسی متون پژوهشگاه از سال 1385 تاکنون
 • نماینده پژوهشگاه در شورای سیاستگزاری منابع علمی (شورای سیاستگزاری منابع علمی مدیریت پشتیبانی و خدمات پژوهشی معاونت پژوهشی وزارت علوم) از سال 1385 تاکنون
 • ﻣﺴﺌول کارگروه آشنایی و معرفی منابع علمی شورای سیاستگزاری منابع علمی از سال 1385 تاکنون
 • عضو کارگروه آموزش منابع علمی شورای سیاستگزاری منابع علمی از سال 1385 تاکنون
 • دبیر اجرائی مسابقه مقاله‌نویسی به مناسبت سال رسول اعظم 1386- 1385
 • مدیر همکاریهای علمی و بین‌المللی برنامه ملی جهانی شدن از سال1382 تا سال 1384
 • دبیر علمی گفتمان علمی جهانی شدن از سال 1382 تا سال 1384
 • دبیر علمی گروه سیاسی برنامه ملی مطالعات جهانی شدن از سال 1382 تا سال 1384
 • عضو کمیته تدوین متن پیشنهادی سیاستهای کلی جمهوری اسلامی ایران در خصوص جهانی شدن
 • سر دبیر علمی پایگاه الکترونیکی برنامه ملی جهانی شدن شدن از سال1382 تا سال 1384
فعالیتهای علمی
کتب
 • جهان شمولی اسلام و جهانی شدن /مجمع جهانی تقویت مداهب اسلامی 1382
 • ماو جهانی شدن: (چاپ اول) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1383
 • ماو جهانی شدن: (چاپ دوم) مرکز ملی جهانی شدن 1385
 • سیاستهای کلی نظام در قبال جهانی شدن. به اهتمام دکتر محمد نهاوندیان مرکز ملی مطالعات جهانی شدن. 1385
 • گفتارهایی در جهانی شدن (مجموعه سخنرانی های گفتمان علمی برنامه ملی جهانی شدن) به اهتمام دکتر محمد نهاوندیان مرکز ملی مطالعات جهانی شدن. 1385
 • کتابشناسی جهانی شدن (نمایه مجموعه کتب انگلیسی در مورد جهانی شدن) زیر چاپ
 • جهانی شدن و مذهب (نمایه مجموعه مقالات انگلیسی در مورد جهانی شدن و مذهب)
 • کتابشناسی مجموعه مقالات مجله zygon تا سال 1388
 • کتابشناسی جهانی شدن (نمایه مجموعه کتب، مقالات، رساله‌های دانشگاهی و طرحهای پژوهشی به زبان فارسی) در حال اجرا
 • کتابشناسی فرهنگ (نمایه مجموعه کتب، مقالات ، رساله‌های دانشگاهی و طرحهای پژوهشی به زبان فارسی) در حال اجرا
مقاله
 • سیر تحول مطالعات جهانی شدن در ایران و جهان- ارائه به کارگروه تدوین گزارش جهانی شدن وایران پژوهشگاه علوم انسانی
 • مروری بر نظریات جهانی شدن ارائه به کارگروه تدوین گزارش جهانی شدن وایران پژوهشگاه علوم انسانی
 • کتابخانه دیجیتالی در علوم اجتماعی. پژوهشگران 1387
متون آموزشی
 • آشنائی با منابع و بانکهای اطلاعاتی (پایگاههای الکترونیکی تخصصی 1387-1386
 • جزوه درسی زبان انگلیسی تخصصی برای دوره فوق‌لیسانس ادبیات فارسی 1387
 • جزوه درسی زبان انگلیسی تخصصی برای دوره فوق‌لیسانس ادبیات عربی1387
طرح‌ها
 • راهنمای جهانی شدن فرهنگی از سال 1386 در حال اجرا
 • جهانی شدن و مذهب (عضو کارگروه تدوین و شورای علمی) تا کنون
 • عقلانیت در مدیریت استراتژیک (همکار طرح - تدوین کتابشناسی موضوعی منابع به زبان انگلیسی و فارسی)
 • راه‌کارهایی اجرائی برای توسعه همکاریهای بین‌الملل پژوهشگاه 1381 - 1382
 • راه اندازی پایگاه الکترونیکی جهانی شدن (برنامه‌های مطالعات جهانی شدن)
 • تدوین سوالات کلیدی جهت مصاحبه با صاحبنظران در مورد جهانی شدن (به زبان فارسی و انگلیسی)
 • جهانی شدن و فرهنگ عضو کارگروه (برنامه‌های مطالعات جهانی شدن) پایان یافته در سال 1384
 • جهانی شدن و سیاست ناظر و همکار (برنامه‌های مطالعات جهانی شدن) پایان یافته در سال 1384
 • تدوین سرفصلهای مطالعاتی جهانی شدن (الگوی و ساختار تحقیق و سر فصل‌ها)
 • تدوین سیاستهای کلی پیشنهادی به مجمع تشخیص مصلحت نظام در قبال جهانی شدن ( برنامه‌های مطالعات جهانی شدن- عضو کارگروه) پایان یافته در سال 1384
 • تدوین الگو و سرفصلهای مطالعاتی جهانی شدن فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی ( برنامه‌های مطالعات جهانی شدن) به زبان فارسی و انگلیسی 1383
نقد و بررسی
 • جهانی شدن و ایران (طرح پژوهشی پژوهشگاه به شورای انقلاب فرهنگی)
 • شیوه برگزاری امتحان دوره دکترای علوم سیاسی پژوهشگاه ورودی 1387
 • خبر نامه جهانی شدن از شماره های 1 الی 6 (از انتشارات برنامه ملی مطالعات جهانی شدن )
 • فرهنگ و جهانی شدن (طرح پژوهشی برنامه ملی مطالعه جهانی شدن برای شورای انقلاب فرهنگی
 • کتب ارسالی به گروه علوم سیاسی شورای بررسی متون ( چهار عنوان)
 • اقتصاد و جهانی شدن (طرح پژوهشی برنامه ملی مطالعه جهانی شدن برای شورای انقلاب فرهنگی
طراحی سوالات امتحانات ورودی
 • دوره فوق‌لیسانس علوم سیاسی – اندیشه سیاسی واحد تحقیقات دانشگاه آزاد سال 1383
 • دوره فوق‌لیسانس علوم سیاسی– اندیشه سیاسی واحد تحقیقات دانشگاه آزاد سال 1386
 • دوره دکترای علوم سیاسی (انگلیسی تخصصی) پژوهشگاه 1386
 • دوره دکترای رشته علم و دین (انگلیسی تخصصی) پژوهشگاه 1386 (همکاری)
 • دوره دکترای رشته تاریخ علم (انگلیسی تخصصی) پژوهشگاه 1386 (همکاری)
داوری مقالات
 • داوری بالغ بر 900 صفحه مقالات واصله برای مسابقه مقاله نویسی به مناسبت سال رسول اعظم
 • داوری بالغ بر ده مقاله برای کنگره ملی علوم انسانی 1385
کتابخانه دیجیتالی
 • گردآوری مجموعه مقالات مجله zygon (تمام متن) از سال 2009-2003
 • گردآوری مجموعه مقالات در زمینه فرهنگ به زبان فارسی (تمام متن)
 • گردآوری مجموعه مقالات در زمینه فرهنگ به زبان انگلیسی (تمام متن)
 • گردآوری مجموعه مقالات در زمینه جهانی شدن به زبان انگلیسی (تمام متن)
 • گردآوری مجموعه مقالات در زمینه جهانی شدن به زبان فارسی (تمام متن)
 • مجموعه مصاحبه ها در مورد جهانی شدن
 • متن کامل قرآن با ترجمه کلمه به کلمه انگلیسی (تحقیق و گردآوری)
 • فرهنگ جامعه عربی- انگلیسی در 8 جلد (تحقیق و جستجو در شبکه اینترنت) 1388
 • فرهنگ عربی- انگلیسی قرآن (جستجو گردآوری) 1388
برگزاری کارگاه های آموزشی
 • آشنائی با کتابخانه‌های دیجیتالی در علوم انسانی کنگره ملی علوم انسانی سال 1385
 • منابع علمی در علوم انسانی ( هفته پژوهش در مدرسه فرهنگ) 1386
 • مولوی در منابع الکترونیکی هفته پژوهش سال 1386
تدریس
 • روانشناسی سیاسی دوره لیسانس
 • جامعه‌شناسی سیاسی دوره لیسانس
 • تاریخ اجتماعی سیاسی ایران دوره لیسانس
 • مسایل شمال و جنوب دوره دکتری
 • زبان انگلیسی تخصصی علوم سیاسی دوره فوق‌لیسانس
 • اندیشه سیاسی در شرق باستان دوره دکتری
 • آشنائی با منابع علمی / بانکهای اطلاعاتی اعضای هیئت علمی
 • کتابخانه های دیجیتالی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • زبان انگلیسی تاریخ ادبیات عرب دوره فوق‌لیسانس
 • زبان انگلیسی تاریخ ادبیات فارسی دوره فوق‌لیسانس
 • کتابخانه های دیجیتالی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • مسایل کشورهای جهان سوم دوره فوق‌لیسانس
مهارتها
 • آشنایی با زبانهای: فارسی ،انگلیسی و عربی (متوسط)
 • کامپیوتر: جستجو در اینترنت، بانکهای اطلاعات علمی، منابع علمی تخصصی علوم انسانی و اجتماعی و نرم افزار ماکروسافت آفیس (WORD,POWER POINT, EXCELL, ACCESS)
0


loading