ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع >> اخبار معاونت

اطلاعیه رفاهی خدمات مجتمع های دانشگاهی سراسر کشور

تاریخ ایجاد چهارشنبه, ١٩ شهریور ١٣٩٣ ٠٩:٥٣ ق.ظ
تاریخ وقوع


به اطلاع همکاران می رساند که دانشگاه های مختلف بر اساس مندرجات جدول زیر ، آماده ارئه خدمات رفاهی به همکاران می باشند .
جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر به خانم رضوانی فر(داخلی 346)  مراجعه بفرمایید.


ردیف

دانشگاه

شماره تماس

فکس

1

صنعتی اصفهان

3912328-3912799-3912800-0311

3912955

2

دانشگاه اصفهان

28002394 -3912413-0311

3912414

3

بوعلی همدان

8272145 -8272008-0811

8272046

4

دانشگاه شیراز

6133317-6133333-6133315-0711

6286419- 0711

5

دانشگاه فردوسی مشهد(مهمانسرای قائم)

8763640 -8409642-0511

معاونت پشتیبانی آقای طوسی

8795244-8784849

6

شهرکرد

تلفن: 7-4424401

داخلی 2168 ستاد امور رفاهی

تلفن مستقیم ستاداموررفاهی:

4421644-0381

مهمانسرا: 4424433- 0381

4421644-0381

7

لرستان

تلفن نماس: 2253229-0661

مسئول: آقای بیرانوند

همراه: 3976542-0916

6200111

8

کردستان

6660071-6624025-0871

6660071

9

سمنان

4442546-0231

 

10

صنعتی شاهرود

شاهرود- بلوار دانشگاه – دانشگاه صنعتی شاهرود

تلفن: 3396000- 0273

 

3394419

11

موسسه آموزش عالی خزر (مازندران)

7733070-7734294-0122

7733070-7734294

12

دانشگاه مازندران

5250291-0112

5232017

13

ارومیه

2780951-0441

2780951-0441

14

صنعتی ارومیه

3554183-0441

3554148

15

دانشگاه تبریز

تلفن: 3393986-0411 و 3393407-0411

همراه: 09144002067

شماره حساب:2177220424003بانک ملی درامدهای اختصاصی امور اداری

3342599

16

صنعتی سهند تبریز

3443862-0412

3443862

17

رازی کرمانشاه

4274572-0831

4274572

18

دانشگاه یزد

8211756-8200145-8211670-0351

 

19

دانشگاه محقق اردبیلی

5510136-5510809-5512905-0451

5512205

20

کاشان

5912501-5912501-0361-3634867-0913

5513010-0361

21

شهید باهنر کرمان

1- بم- بلوار جانبازان مجتمع آموزش عالی بم خانم مریم غلامرضایی (09363566549)

2-بم- بزرگراه جانبازان مجتمع آموزش عالی بم آقای مصطفی جهانشاهی (09133466007)

3- بم- بزرگراه جانبازان مجتمع آموزش‌عالی بم‌خانم‌فهیمه‌شجاع‌حیدری(09131467371)

4- بم- بزرگراه جانبازان مجتمع آموزش عالی بم آقای علی محبی نژاد(09139870644)

 

22

شهید چمران اهواز

3330083-0611

3360079-0611

23

دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان

تلفن: 18-7660017-0761

خوابگاه فاطمیه:5557120-0761

5561300-0761

7660018

24

دانشگاه زنجان

5152441-0241

5152754

25

کشاورزی ومنابع طبیعی  رامین(اهواز)

روابط عمومی دانشگاه 3224331-0612

تلفن مدیریت:3222101-0612

آقای مهندس ممتاز

تلفن همراه: 3035186-0916

3222425-0612

26

ایلام

ایلام – جاده مهران – روبروی سازمان همیاری شهرداریها  تلفن تماس: 2221635-8122139- 0841

آقای عسکری نیا تلفن همراه: 09188411410

2221635

27

یـزد

آدرس: یزد، صفائیه ، بلوار دانشگاه ، دانشگاه یزد

مسئول هماهنگی: آقای مسعود زارع

تلفن: 8122240- 0351

فاکس: 8212792 – 0351

28

یاسوج

آقای فرزاد چهارده چریک

یاسوج – خیابان دانشجو – مجتمع دانشگاهی

تلفن: 2221712-2221804-3330530-0741

2232186

29

دریانوردی و علوم دریایی چابهار

4122023-0545 و4122019 - 0545  آقای محمدعلی قاسمی‌

2221025

30

گرگان

0171-222200320-21-

2245960

0


loading