ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

پژوهشگاه علوم انسانی >> خبر و اطلاعیه

جلسه رونمایی و معرفی کتاب «مبانی معناشناسی شناختی» برگزار شد

تاریخ ایجاد شنبه, ٢١ اسفند ١٣٩٥ ١٢:٠٧ ب.ظ
تاریخ وقوع شنبه, ٢١ اسفند ١٣٩٥

جلسه رونمایی و معرفی کتاب «مبانی معناشناسی شناختی» امروز شنبه 21 اسفند با حضور اساتید برجسته زبان شناسی در سالن حکمت برگزار شد.http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/30/45160.JPGhttp://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/30/45161.JPGhttp://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/30/45162.JPGhttp://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/30/45163.JPGhttp://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/30/45164.JPGhttp://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/30/45165.JPGhttp://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/30/45166.JPG


http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/30/45168.JPG


http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/30/45169.JPG


http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/30/45170.JPG


http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/30/45167.JPG

0


loading