ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

پژوهشگاه علوم انسانی >> خبر و اطلاعیه

نشست شورای مشترک پژوهشکدة ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی و هیأت مدیره انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی

تاریخ ایجاد یکشنبه, ١٥ اسفند ١٣٩٥ ٠١:٤٠ ب.ظ
تاریخ وقوع

شورای مشترک پژوهشکده ادبیات  پژوهشگاه علوم انسانی  و هیأت  مدیره انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی در تاریخ سه‌شنبه 10/12/1395 با حضور آقایان دکتر محمدنژاد، دکتر رفیعی، دکتر شعبانلو و خانم دکتر شریف‌نسب از پژوهشکدة ادبیات و آقایان دکتر میرباقری، دکتر کهدویی، دکتر حسن‌لی، دکتر یاحقی و خانم‌ها دکتر مختاری و دکتر دری از انجمن ترویج، برگزار شد.

اهم پیشنهادهای مطرح‌شده در جلسه از این قرار است:

1-پیشنهاد همکاری با انجمن ترویج در چارچوب طرح اعتلای علوم انسانی. در این زمینه پیشنهاد شد که فایل تفصیلیِ طرح اعتلای علوم انسانی برای دبیرخانة انجمن ترویج ارسال گردد تا بر اساس آن، اجرای طرح‌های با محوریت موضوعات زیر، در دستورکار قرار گیرد:

            -پیشنهاد اجرای مشترک طرحِ کلانِ «آسیب‌شناسیِ وضعیتِ موجود در آموزش ادبیات فارسی در همة مقاطع» و نیز «آسیب‌شناسیِ وضعیتِ فارغ‌التحصیلانِ بی‌کار».

-پیشنهاد اجرای مشترکِ طرحِ کلانِ «وضعیت پژوهش‌های علوم انسانی خصوصاً ادبیات فارسی- در دو یا سه دهة گذشته»

-پیشنهاداجرای مشترکِ طرحِ کلانِ «بررسی ظرفیت‌های کاربردیِ نمایشی متون ادبی به منظور تالیف نمایشنامه»

-پیشنهاد اجرای مشترک طرح «آسیب‌شناسیِ پژوهش‌ها و آموزش‌های خارجیان در حوزة زبان و ادبیات فارسی».

2-پیشنهاد همکاری با انجمن ترویج در چارچوب فعالیت‌های شورای بررسی متون. در این زمینه اعضای حاضر در جلسه درخواست کردند گزارش مبسوطی در زمینة کمّ و کیف فعالیت این شورا ارائه گردد تا هیئت مدیرة انجمن در خصوص همکاری با آن شورا، اعلام نظر کند.

3-پیشنهاد همکاری با انجمن درخصوص عضویت پیوسته یا وابستة اعضای انجمن در قطب‌های علمی پژوهشکدة ادبیات که این پیشنهاد مورد پذیرش اعضا قرار گرفت.

4-پیشنهاد همکاری با انجمن ترویج برای انتشار مجله‌های چندزبانه جهت ترویج زبان و ادبیات فارسی و معرفی شاهکارهای ادبی ایران که این پیشنهاد به صورت اصولی مورد موافقت قرار گرفت.

5-پیشنهاد همکاری با انجمن ترویج برای برگزاری نشست‌های تخصصی موضوعی و هدفمند در قالب سلسله نشست‌های سالانه به منظور ایجاد جریان‌های مختلف تخصصی.

درپایان مقرر شد فرم تفاهم‌نامة پزوهشگاه برای دبیرخانة انجمن ترویج ارسال گردد تا پس از اعلام نظر آن‌ها، زمینه برای امضای تفاهم‌نامه میان طرفین، فراهم آید.


http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/30/45003.jpg

 

 
http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/30/45004.jpg

 

 


http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/30/45002.jpg

 http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/8/30/45001.jpg

0


loading