ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

پژوهشکده تاریخ ایران >> سخنرانی

نخستین همایش ملی از سلسله همایش های دولت و مردم در تاریخ ایران

تاریخ ایجاد یکشنبه, ٢٦ دی ١٣٩٥ ٠٣:٠٠ ب.ظ
تاریخ وقوع

گروه تاریخ سیاسی پژوهشکده تاریخ ایران نخستین همایش ملی از سلسله همایش های دولت و مردم در تاریخ ایران با عنوان نقد آراء و نظریه های صاحبنظران پیرامون مناسبات دولت و مردم در تاریخ ایران برگزار می کند.

محورهای همایش:

آراء و دیدگاه های متفکران سنتی

آراء و دیدگاه های متفکران مدرن

آراء و دیدگاه های متفکران دین گرای معاصر

آراء و دیدگاه های مستشرقان

آراء و دیدگاه های صاحب نظران آکادمیک

زمان برگزاری: پنج شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

مهلت ارسال مقالات: ۲۰ اسفند ۱۳۹۵
ایمیل دبیرخانه: dowlat.mardom۱@gmail.com

دبیرخانه همایش: بزرگراه کردستان، خیابان دکتر صادق آیینه‌وند (۶۴ غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گروه تاریخ سیاسی  پژوهشکده تاریخ ایران

http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/2/25/44281.jpg0


loading