ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

گروه پژوهشی مطالعات زنان >> اطلاعیه

گروه پژوهشی مطالعات زنان برگزار می کند: "جایگاه زن در متون دوره باستانی ایران"

تاریخ ایجاد شنبه, ١٣ آذر ١٣٩٥ ٠٩:٥٤ ق.ظ
تاریخ وقوع


گروه پژوهشی مطالعات زنان برگزار می کند

سخنرانی:

جایگاه زن در متون دوره باستانی ایران

 (متون اوستایی و فارسی باستان)

سخنران:

خانم دکتر فرزانه گشتاسب

زمان: یکشنبه چهاردهم آذرماه از ساعت چهارده الی پانزده و سی دقیقه

مکان: سالن اندیشه

چکیده:

دوره باستانی ایران از آغاز مهاجرت اقوام هندوایرانی به ایران آغاز و تا پایان دورهٔ هخامنشیان ادامه می یابد. مهمترین متونی که از این دوره به جای مانده است متون اوستایی و کتیبه های فارسی باستان است. در این سخنرانی تلاش می شود بر اساس این متون جایگاه زن در دین، فرهنگ و سیاست تبیین شود.

0


loading