ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

معاونت فرهنگی و اجتماعی >> آرشیو اخبار

جلسه مشترک معاونت فرهنگی و اجتماعی با مرکز فناوری‌های نرم هویت‌سازِ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

تاریخ ایجاد شنبه, ٢٣ آبان ١٣٩٤ ٠٣:١٦ ب.ظ
تاریخ وقوع دوشنبه, ١٨ آبان ١٣٩٤

جلسه روز دوشنبه 18 آبان در دفتر معاونت فرهنگی – اجتماعی تشکیل شد . خانم دکتر حیاتی از حوزه پژوهشکده فناوری‌سازی و آقای معتمدی از حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی حضور داشتند. آقای دکتر حیدری نیز نماینده مرکز فناوری های نرم هویت ساز در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بودند. در بخش اول آقای دکتر حیدری به شرح فعالیت‌ها و دغدغه‌های مرکز پرداختند و در بخش دوم نمایندگان پژوهشگاه پیشنهاد‌های همکاری را  فهرست کردند.
نماینده مرکز (آقای دکتر حیدری)
فعال‌سازی رابطه علوم انسانی و اقتصاد فرهنگ ، دغدغه این مرکز است . هنوز آیین نامه‌ها و اساسنامه‌ها نوشته نشده است . سندها باید تنظیم شود و مفاهیم تصریح شود.
اقتصاد فرهنگ اصطلاح شناخته شده‌ای است که ذیل اقتصاد خلاق به کار می رود . این مفهوم را می‌توان در پژوهشگاه تبیین کرد .
وقتی بحث از کاربردی سازی علوم انسانی مطرح می شود معمولاً به نازل‌ترین سطح آن توجه می‌شود که پیوند دادن طرح با خدمات اجتماعی است. برای رسیدن به کاربردی سازی که البته تعبیر فناوری‌سازی درست‌تر است ، باید فرایندی طی شود. برای مثال بخشی از فناوری‌سازی ارتباط طرح‌های پژوهشی با دستگاه‌های اجرایی است. یکی از راهکارهای شناخته شده برای طی این فرایند ، تاسیس اندیشکده‌هایی است که مساله را تعریف و برون سپاری کنند. اندیشکده‌ها مسئله را تعریف می‌کنند؛ راهکارها را ارائه دهند و در نهایت سازمان‌ها آن را خریداری می کنند.
نکته دیگر این است که بین فناوری‌سازی و تجاری سازی فاصله وجود دارد و باید فرایندهای رسیدن از فناوری‌سازی به تجاری سازی شناخته شود. نخست باید به دانش فنی دست پیدا کنیم و بعد راه تولید و تجارت را بیابیم.
چرخه جامعه، علم و صنعت هنوز در علوم انسانی ، مفاهیم تصریح شده‌ای ندارد.
نمایندگان پژوهشگاه (خانم دکتر حیاتی  وآقای معتمدی)
در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، پژوهشکده فناوری سازی در علوم انسانی  و اجتماعی با همین هدف تاسیس شده است که جایگاه علوم انسانی در چرخة جامعه،علم،فناوری و صنعت روشن شود . به نظر می‌رسد می‌توان در سه زمینه با مرکز همکاری کرد :
1.    اجرای طرح پژوهشی با عنوان« تبیین جایگاه علوم انسانی در چرخه جامعه،علم،فناوری و صنعت »  در پژوهشگاه و با مشورت مرکز، جهت معرفی مجریان توانمند.
2.    تنظیم سندکاربردی‌سازی علوم انسانی در جلسه فیمابین مرکز و پژوهشگاه.
3.    تعریف اصطلاحات فناوری‌سازی ،کاربردی سازی و تجاری‌سازی طی  نشست‌های مشترک.

0


loading