ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

یادداشت روز فرهنگی

اصلاح فقر فرهنگي در عرصه سياست: ديكتاتوري صالح يا انتخاب مردم؟

بشیر معتمدی
  اگر فرهنگ را به تعبير مقام معظم رهبري «همچون هوا براي زندگي انساني بدانيم» يا همچون تور ماهي‌گيري فرض كنيم كه كل جريانات را به مسير مورد نظر خود مي‌كشاند و در همه عرصه‌ها و زمينه‌ها بروز و ظهور دارد، فقر فرهنگي هم تأثيرات نامطلوب خود را در تمامي عرصه‌ها و زمينه‌ها بر جاي مي‌گذارد...

    ...ادامه مطلب

نشریه دانشجویی بیان
آرشیو اخبار معاونت
منشور حقوق دانشجویی
 

تاریخ پژوهشگاه در آئینه تصویر
loading