ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

یادداشت روز فرهنگی
شانزدهم آذر؛ نماد استبداد و استعمار ستیزی

دکتر صالح زمانی

شانزدهم آذر 1332 را به درستی سر آغاز جنبش دانشجویی در ایران قلمداد کرده اند. آن روز تاریخی چون ستاره ای درخشان همواره بر سپهر تاریخ و سیاست ایران زمین می درخشدو یادگاری است که  با قطره های خون سه آذر اهورایی، شهیدان احمدقندچی، مصطفی بزرگ نیا وشریعت رضوی تا به امروز زنده مانده است. حال امروز چه رسالتی بزرگ تر از حفظ این میراث برای دانشجو و دانشگاه متصور است؟

    ...ادامه مطلب

نشریه دانشجویی بیان
آرشیو اخبار معاونت
منشور حقوق دانشجویی
 

مقالات و اخبار فرهنگی و اجتماعی
loading