ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

معرفی دفتر نظارت و ارزیابی

دفتر نظارت و ارزیابی پژوهشگاه از آغاز سال 1392 در چارچوب مفاد ماده 5 اساسنامه‌ شورای‌ نظارت‌ و ارزیابی‌ دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ و پژوهشی‌ مصوب‌ چهارمین‌ جلسه‌ مورخ‌ 1/7/1377 شورای‌ نظارت‌ و ارزیابی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ و همچنین ساختار جدید پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مصوب 29/8/1391 تشکیل شده است. بر اساس آئین‌‌نامه‌ تشکیل‌ دفاتر نظارت‌ و ارزیابی‌ در دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ و پژوهشی- که‌ اختصاراً مؤسسه‌ خوانده می‌‌شوند-، دفتر نظارت‌ و ارزیابی‌ هر مؤسسه‌ای‌ زیر نظر مستقیم‌ رئیس‌ آن مؤسسه‌ فعالیت‌ می‌کند. مدیر دفتر یکی‌ از اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ مؤسسه‌ است‌ که‌ با حکم‌ رئیس‌ مؤسسه‌ برای مدت دو سال منصوب‌ شده و دبیری‌ شورای‌ نظارت‌ و ارزیابی‌ مؤسسه‌ را به‌ عهده‌ می‌گیرد. در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مدیران قبلی این دفتر به ترتیب خانم دکتر زهرا احمدی‌پور و آقای دکتر حمیدرضا دالوند بودند. از آذر 1395، مدیریت این دفتر به آقای دکتر عبداله قنبرلو واگذار شده است.

 

هدف: هدف اساسی دفتر نظارت و ارزیابی نظارت بر جریان عملکرد این مؤسسه و همچنین شناسایی راهکارهای مناسب برای توسعه کمی و کیفی تولیدات پژوهشگاه است. به عبارت دیگر، این دفتر بر فعالیت‌های جاری- اعم از پژوهشی، آموزشی، و اداری- و تولیدات پژوهشگاه به صورت آسیب‌شناسانه نظارت کرده و برای رفع موانع موجود، استفاده بهتر از ظرفیت‌ها، و بهبود کمی و کیفی تولیدات پژوهشگاه راهکار ارائه می‌دهد. نتیجه این فرایند، ارتقاء رتبه پژوهشگاه در میان مؤسسات مشابه خواهد بود.

 


اعضای نظارت و ارزیابی


مدیر: دکتر عبداله قنبرلو

دانشیار گروه مطالعات روابط بین‌الملل پژوهشگاه


کارشناسان:


الهام بهنام‌زاده

امیر پیام

فعالیت ها
 • وظایف و مأموریت‌های جزئی دفتر نظارت و ارزیابی در محورهای زیر قابل تعریف است:
 • نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات پژوهشگاه و گزارش موارد انحراف و تخلف به ریاست پژوهشگاه و یا معاونت‌های ذی‌ربط
 • تدوین شاخص‌های لازم برای ارزیابی کمیت و کیفیت کارهای پژوهشی و آموزشی اعضای هیأت علمی
 • نظارت بر اجرای برنامه‌های راهبردی و عملیاتی پژوهشکده‌ها، مراکز، و معاونت‌های پژوهشگاه
 • اجرای شیوه‌نامه‌های ارزیابی عملکرد، تکمیل کاربرگ‌های مربوط، و تهیه مستندات لازم ارجاعی از سوی شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی
 • احصاء مسائل و مشکلات و ارائه نظرات و پیشنهادهای لازم در جهت اصلاح و بهبود کیفیت پژوهشی، آموزشی، ‌اجرایی در پژوهشگاه
 • نظارت و ارزیابی منظم فعالیت‌های مدیران پژوهشگاه با هماهنگی و همکاری معاونت‌های ذی‌ربط
 • تشکیل جلسات شورای راهبردی نظارت و ارزیابی عملکرد پژوهشگاه برای مشورت و تصمیم‌گیری در موارد مقتضی
 • پیگیری و اجرای مصوبات و دستورالعمل‌های شورای راهبردی نظارت و ارزیابی عملکرد
 • برگزاری و نظارت بر انتخابات رؤسای پژوهشکده‌ها
 • ارزیابی مستمر از عملکرد نیمسالانه و سالانه اعضای هیأت علمی و نسبت آنها با برنامه‌های تعریف شده پژوهشکده‌ها و مراکز
 • تهیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم در زمینه نظارت و ارزیابی
 • دریافت و بررسی شکایات و انتقادات مراجعان از واحدها و کارکنان پژوهشگاه و ارائه گزارش به مدیران ذی‌ریط
 • شرکت در همایش‌ها و کارگاه‌های مرتبط با نظارت و ارزیابی
تماس با ما

تماس با ما

ساختمان مرکزی پژوهشگاه: تهران، بزرگراه کردستان، بالاتر از تقاطع حکیم، خیابان صادق آیینه‌وند (64 غربی)، جنب ساختمان آ. اس. پ.  کدپستی: 1437774681     تلفن: 3-88046891       فکس: 88036317   

ساختمان دفتر: تهران، یوسف آباد شمالی، خیابان صادق آیینه‌وند (64 غربی)، کوچه یکم، خیابان 12متری احداثی، پلاک 6، طبقه دوم غربی،  دفتر نظارت و ارزیابی.  تلفن: 88624553     
 ایمیل:
evaluation@ihcs.ac.ir 

 

loading