ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

معرفی گروه

 

موضوع اصلی فلسفهٔ علم، بررسی روش‌های تحقیق مورد استفاده در علوم مختلف است. سوالاتی از قبیل علم چگونه پیشرفت می‌کند، در علم از کدام روش‌های تحقیق باید استفاده کرد، تا کجا می‌توان به این روش‌ها اعتماد کرد، آیا برای شناخت علمی حدود و ثغوری وجود دارد؟ از مهمترین پرسش‌های مطرح در این حوزه است. بخش دیگری از مباحث در فلسفهٔ علم، بررسی مفروضات دانشمندان است. اینکه چگونه شرایط اجتماعی، روانشناختی، متافیزیکی و انسان‌شناختی در ظهور، شکل‌گیری و تحول نظریه‌های علمی تاثیر می‌گذارد، یکی از پرسش‌های کلیدی در مطالعات علم است.

گروه فلسفهٔ علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گروه پژوهشی است که در حوزهٔ مطالعات علوم طبیعی، ریاضیات، و علوم اجتماعی و پزشکی فعالیت می‌کند. علاوه بر این، مطالعات تکنولوژی هم یکی از شاخه‌های پژوهشی گروه است. این مطالعات با رویکرد فلسفی، انسان‌شناختی، جامعه‌شناختی و روان‌شناختی به علم و تکنولوژی صورت می‌گیرد. بنا بر اهداف گسترش پژوهش در این حوزه،  این گروه تلاش دارد آموزش آکادمیک در این حوزهٔ مطالعاتی را هم مطمح نظر قرار دهد. از این رو رشتهٔ دکترای فلسفهٔ علم و تکنولوژی در این گروه تاسیس شده است.
 

تابلو اعلانات
 
اخبار
مجلات
loading