ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

تفاهم نامه های جدید

موسسة طرف تفاهم

تاریخ امضاء

مدت تفاهم

نمایندة پژوهشگاه

نمایندة موسسة طرف تفاهم

تولیت آرامگاه شمس تبریزی

۱۳۹۵/۸/۱۵

۵

 

 

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات (ایرانداک)

۱۳۹۵/۸/۱۲

۵

حمیدرضا رادفر

بهزاد دوران

دانشگاه نیشابور

۱۳۹۵/۸/۵

۵

مریم عاملی‌رضایی

 

دانشگاه روسی - ارمنی ارمنستان

۱۳۹۵/۷/۱۷

۵

محمود جنیدی‌جعفری

 

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

۱۳۹۵/۷/۳

۵

رمضان رضایی

 


سایر تفاهم نامه ها
هفته پژوهش در پژوهشگاه

loading