ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

خبرنامه تحصیلات تکمیلی
اخبار جدید

اطلاعیه مهم در خصوص انتخاب واحد

 زمان انتخاب واحد با تاخیر:سه شنبه21شهریور1396         
   
 به اطلاع دانشجویان می رساند؛دانشجویانی که به هر دلیلی در موعد مقرر موفق به انتخاب واحد(واحدهای آموزشی،پایان نامه یا رساله)نشده اند ،تنها در روز سه شنبه مورخ21شهریورماه1396می توانند با مراجعه به سامانه دانشجویی،انتخاب واحد نمایند.                                                                         


 تذکر بسیارمهم:عدم انتخاب واحد در موعد مقرر،به منزله ترک تحصیل تلقی می شود.

اطلاعیه
اطلاعیه های مهم، آئین نامه ها و کاربرگ های آموزشی
تابلو اعلانات
loading