ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

معرفی

معرفی پژوهشکده مطالعات قرآنی


کتاب آسمانی قرآن مجموعه عظیمی از معارف اعتقادی- اخلاقی – اجتماعی - تاریخی است که در قالب ادبی هنری اعجاز آمیزی به بشریت عرضه شده  تا راههای هدایت و سعادت را بدیشان بنمایاند.

پژوهشکده مطالعات قرآنی با اعتقاد به قداست و وحیانی بودن کلام الهی و اهمیت رهنمودهای اهل بیت علیهم السلام  ، نظریه پردازی و پژوهش در عرصه های اعتقادی ، ادبی ، زبانی و فرهنگی قرآن در سطحی تخصصی و آکادمیک  را بعهده دارد.

اعضای هیات علمی
 رئیس پژوهشکده:
 دکتر فروغ پارسا
 اعضا:
 دکتر مریم قبادی
 دکتر احمد پاکتچی
 دکتر سید محمدعلی ایازی
دکتر زهرا محققیان

طرح های پژوهشی در دست اجرا


 طرح های در دست اجرا از اینجا قابل مشاهده می باشد.
فعالیت های پژوهشکده

فعالیت های سال 1395

فعالیت های سال ۱۳۹۴ از اینجا قابل مشاهده می باشد.
loading