ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

سخن نخست
بررسی ساختار امنیت کشور نشان می دهد که حداقل ۹ رکن تصمیم گیر و مسئول در امور امنیتی وجود دارد که این ارکان اکثراً فاقد ارتباط ساختاری
 و سیستمی با یکدیگر هستند و حتی در مواردی که شوراهای سیاستگذاری  (همچون شورای عالی امنیت ملی) و یا هماهنگی (همچون شورای امنیت کشور)  پیش بینی شده است، تصمیم گیری ها در شوراها و نهادهای مزبور بر مبنای یک کار عمیق کارشناسانه و تحقیقی نبوده و
بیشتر جنبه جلب نظر و همکاری ارکان مختلف با یکدیگر را داشته است.
در نتیجه اقدامات جنبه مقطعی پیدا کرده و هیچگاه دارای یک برنامه دراز مدت در مقوله امنیت اجتماعی نبوده ایم.

تجربه نشان داده است که دغدغه اصلی مسئولین امنیتی در کشور،امنیت ملی و یا امنیت داخلی است که از این دو مقوله می توان به «امنیت حکومت» تعبیر کرد.(ادامه مطلب)


طرح جامع امنیت
مرکز مطالعات جامعه و امنیت با استعانت از خداوند متعال طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی را با موفقیت به اتمام رسانیده و نظر به دستاوردهای ارزشمند حاصل شده در طرح اخیر و تامین نیازهای اساسی نهادها و سازمانهای بهره بردار، طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی به طرح کلان ملی ارتقاء یافته و طرح مذکور به‌عنوان یکی از ۳۸  طرح کلان ملی اولویت‌دار در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) وزارت علوم تصویب و جهت اجرا ابلاغ گردید و افتخار اولین طرح کلان ملی حوزه علوم انسانی مصوب شورای عالی عتف را یافتیم...(ادامه مطلب)
آخرین دستاوردها طرح
مرکز مطالعات جامعه و امنیت در راستای اجرای طرح کلان ملی مطالعات امنیت اجتماعی پنج طرح مربوط به فاز نخست را به مرحله بهره برداری رسانید. برابر فاز اول، ۵ طرح تحقیقاتی به شرح زیر برنامه‌ریزی شده بود که خاتمه یافته اند. این طرح ها به قرار زیر می باشند...(ادامه مطلب)

مکتب ایرانی امنیت
مرکز مطالعات جامعه و امنیت در نظر دارد تا پس از حدود دو دهه فعالیت پژوهشی پیرامون مقوله امنیت اجتماعی  یا به عبارت دقیقتر جامعه ای به منظور تامین و تعیین بنیادهای نظری لازم در راستای تحقیقات امنیت پژوهانه به ارائه نظریه ای بومی که منطبق با واقعیتهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایران معاصر است، مبادرت ورزد. در این راستا و در فاز دوم از طرح کلان ملی مطالعات امنیت اجتماعی تحقیقی وسیع بدین منظور در دستور کار مرکز قرار گرفته است.

در واقع میتوان گفت امنیت جامعه ای یا جامعه بنیاد ، مفهومی نوپدید با تفاسیر و دلالتهای پرشمار است که مرزهای روشنی با اقسام مشابه امنیت مانند امنیت ملی، امنیت عمومی، امنیت دسته جمعی نیافته است و این مهم نیازمند برنامه ای پژوهشی همراه با نظرخواهی و نظرکاوی از زبان کسانیست که از منظر هایی متفاوت و متنوع در ابعاد این مبحث درنگ و تشکیک می کنند...(ادامه مطلب)

تازه ها
گزارش جلسه یازدهم کرسی مطالعات راهبردی امنیت اجتماعی با عنوان « تبعات تشدید شکاف طبقاتی بر امنیت اجتماعی »- دکتر وحید شقاقی

گزارش بیست و چهارمین نشست کرسی مطالعات راهبردی شاخص سازی و ارزیابی وضعیت امنیت -دکتر وحید شقاقی

برگزاری بیست و سومین نشست کرسی مطالعات راهبردی شاخص سازی و ارزیابی وضعیت امنیت-دکتر مهدی رجبیون

برگزاری نهمین جلسه کرسی مطالعات راهبردی «امنیت اجتماعی»- دکتر وحید شقاقی

برگزاری یازدهمین جلسه کرسی مطالعات راهبردی «قدرت نرم و جنگ نرم»- دکتر محمدکاظم بصیرتی

برگزاری بیست‌و دومین جلسه کرسی مطالعات راهبردی شاخص‌سازی- آقای دکتر بهروز طهماسب کاظمی

برگزاری بیست‌ و یکمین جلسه کرسی مطالعات راهبردی شاخص‌سازی- آقای علیرضا زاهدیان
 
برگزاری بیستمین جلسه کرسی مطالعات راهبردی شاخص‌سازی - دکتر علیرضا مهانیان 

برگزاری دهمین جلسه کرسی مطالعات راهبردی امنیت اجتماعی - دکتر عبداله قنبرلو

برگزاری نوزدهمین جلسه کرسی مطالعات راهبردی شاخص‌سازی - مهندس آذری

برگزاری هجدهمین جلسه کرسی مطالعات راهبردی شاخص‌سازی - دکتر علیرضا مهانیان

برگزاری هشتمین جلسه کرسی مطالعات راهبردی امنیت اجتماعی - مهندس سعید بخشنده آبکنار

برگزاری هفدهمین جلسه کرسی مطالعات راهبردی شاخص‌سازی - دکتر مهدی رجبیون

برگزاری شانزدهمین جلسه کرسی مطالعات راهبردی شاخص‌سازی - دکتر وحید شقاقی

برگزاری سیزدهمین جلسه کرسی  مطالعات راهبردی شاخص‌سازی - آقای علیرضا زاهدیان

برگزاری چهاردهمین جلسه کرسی  مطالعات راهبردی شاخص سازی - دکتر محسن مرادیان

برگزاری ششمین جلسه کرسی مطالعات راهبردی امنیت اجتماعی - دکتر سلمان صادقی زاده

برگزاری هفتمین جلسه کرسی مطالعات راهبردی امنیت اجتماعی - دکتر راضیه حسنی

تدوین نخستین دانشنامه ایرانی امنیت
معرفی طرح جامع

نویسنده: محمدعلی مینایی

مفهوم امنیت پیشینه‌ای طولانی به قدمت تاریخ بشر دارد. به حکایت تاریخ، نیاز به امنیت و ضرورت احساس ایمنی، حتی قبل از ظهور جوامع انسانی نیز دغدغة اصلی انسان‌ها بوده است؛ تا آنجا که خداوند در قرآن از امنیت به‌عنوان یکی از نعمت‌های خود یاد می‌کند. این نعمت از جملع نعمت‌هایی است که بستر بهره‌گیری از سایر نعم الهی قرار می‌گیرد؛ به این معنا که اگر امنیت نباشد، بقیة نعمت‌ها مانند رفاه، ثروت، علم و ... نیز نمی‌توانند تأثیر و کاربرد داشته باشند. امنیت از زمره نعمت‌هایی است که خداوند با اعطای ان بر نوع بشر منّت گذاشته است؛ چنان که در (سورة قریش آیات ۳-۴) می‌فرماید:«مردم باید رب این بیت را عبادت کنند؛ زیرا او آنها را نعمت رفاه و نعمت امنیت داده است». ( ادامه مطلب)امنیت اجتماعی؛ معنا و مفهوم
نویسنده: قدیر نصری

به نظر می‌رسد پس از اینكه امنیت فردی مورد
شناسایی قرار گرفت،
افراد برای تحقق و
تحكیم امنیت و جایگاه خود ناگزیر از عضویت
در اجتماعات

یا گروه‌های مختلف اجتماعی هستند.
این سطح از امنیت تحت عنوان امنیت اجتماعی
  (Societal Security) مورد توجه و بحث قرار می گیرد.
 امنیت اجتماعی،
  نوع و سطحی از
احساس اطمینان خاطر است كه جامعه و گروه
در آن نقش اساسی دارد.
(ادامه مطلب)

 

طرح کلان ملی
مرکز مطالعات جامعه و امنیت از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ طرحی را با عنوان طرح جامع مطالعات امنیت اجتماعی اجرا نموده است که اطلاعات مربوط به طرح جامع مذکور و نتایج حاصل در صفحه اصلی وب سایت  وجود دارد. همچنین طرحهای تحقیقاتی مربوطه در قالب نه جلد کتاب منتشر گردیده اند.

ادامه مطلب
طرح کلان ملی در یک نگاه

عملکرد و چشم انداز فعالیت های طرح کلان ملی مطالعات امنیت اجتماعی


طرح کلان ملی مطالعات امنیت اجتماعی به منظور تمهید تئوریک و زمینه‌سازی برای ارتقاء همه‌جانبه و پایدار امنیت اجتماعی در جامعه ایران بر پایه علوم، تحقیقات و فناوری و نیز رهنمودهای مذکور در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران طرح کلان ملی مطالعات امنیت اجتماعی به منظور تمهید تئوریک و زمینه‌سازی برای ارتقاء همه‌جانبه و پایدار امنیت اجتماعی...


ادامه مطلب

کتاب های منتشر شده
loading