ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

معرفی اعضاء
رئیس پژوهشکده :

دکتر مهرنوش هدایتی

مدیر گروه فلسفه برای کودکان:

دکتر سعید ناجی

اعضای هیات علمی:

دکتر مهرنوش هدایتی

دکتر سید روح الله شهابی
دکتر سید علی اصغری
دکتر روح الله کریمی
دکتر اسماعیل ناصری
کارشناسان:
محسن بنی اسدی 

کارگاه ها

کارگاه های آموزشی

کارگاه تفکر انتقادی ( در دست اقدام )

کارگاه مربیگری پیشرفته ( در دست اقدام )

کارگاه داستان (کارگاه آموزشی آشنایی با ویژگی ها و مولفه های داستان های برنامه فبک و راهنمای آن )


کارگاه های گذشته از اینجا قابل مشاهده می باشد.
نشست و سخنرانی ها

نشست ها

طراحی و مدیریت علمی نشست تخصصی بررسی ونقد کتاب تفکر و پژوهش: تحت عنوان تفکر و پژوهش به مدرسه می‌رود ،‌فرصت ها و تهدید ها (روز جهانی کودک) 15 مهرماه 94

چهاردهمین نشست هم اندیشی با موضوع « معرفی و نقد کتاب غایب بزرگ مدرسه و به کودکان اعتماد کنیم» با حضور دکتر روح الله کریمی، دکتر مهرنوش هدایتی، دکتر یحیی قائدی، دکتر سعید ناجی، دکتر ملیحه راجی 26 خردادماه 94

سیزدهمین شست هم اندیشی با موضوع «پرورش اخلاق مراقبتی در حلقه‌های کندوکاو با کودکان» سخنرانان: دکتر مهرنوش هدایتی، دکتر مریم نصر اصفهانی، دکتر هادی وکیلی، دکتر روح الله کریمی 8 اردیبهشت ماه 94 

نشست های گذشته از  اینجا قابل مشاهده می باشد.


سخنرانی ها

سخنرانی با موضوع «نقش تفکر مراقبتی در تربت اخلاقی در حلقه کندوکاو اخلاقی» اردیبهشت ماه 94

سخنرانی با موضوع «نقد و بررسی کتابهای درسی تفکر و پژوهش»، اسفند ماه 93

سخنرانی با موضوع « مفهوم بومی سازی در برنامهٔ فلسفه برای کودکان»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آذرماه 93

سخنرانی با موضوع «فلسفه برای کودکان، چیستی و ضرورت» در شهر ساری،  شهریورماه 93

سخنرانی با موضوع «وضعیت آموزش تفکر در نظام تعلیم و تربیت کنونی ایران»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 17مهرماه 1392

سخنرانی با موضوع «دین فلسفه برای کودکان به سقراط» در نشست تخصصی «کاربرد فلسفه در پرورش تفکر کودکان و نوجوانان»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تیرماه 1391

سخنرانی با موضوع «تفکر و پژوهش به مدرسه می‌رود، فرصتها و تهدیدها»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مهرماه 1391

سخنرانی با عنوان «رشد اخلاقی در برنامه فبک از منظر روانشناسی و فلسفه»، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تیرماه 90

سخنرانی باعنوان تربیت کودک در دو دیدگاه لاک و روسو به مناسبت نشست روز جهانی کودک 17 شهریور در پژوهشگاه علوم انسانی


طرح ها

سعید ناجی

آماده سازی داستانهای کهن ایرانی برای کلاسهای فبک و ارائه نمونه ها و راهنماهای مناسب

کاربردی

سعید ناجی

ترجمه کتاب لیزا

کاربردی

سعید ناجی

ترجمه، بازنویسی و بومی کردن داستان های فلسفه برای کودکان

کاربردی

سعید ناجی

فرم و محتوای متون درسی دربرنامه فبک

کاربردی

سعید ناجی

داستان های ایرانی فلسفه برای کودکان در بوته نقد

بنیادی

مهرنوش هدایتی

بنیادهای روانشناسی رشد و تربیت کودک و رویکرد فلسفه برای کودکان

بنیادی

مهرنوش هدایتی

بررسی جایگاه نظریه یادگیری محور ویگوتسکی در برنامه فلسفه برای کودکان

کاربردی

مهرنوش هدایتی

بررسی ابعاد روان شناختی تفکر در برنامه آموزشی فلسفه برای کودکان(تفکر مراقبتی)

کاربردی

مهرنوش هدایتی

بررسی مولفه های تفکر مراقبتی و تدوین پرسشنامه هنجار در سنجش تفکر مراقبتی

کاربردی

مهرنوش هدایتی

مطالعهٔ تطبیقی و ارائه طرح درس جهت دوره های تربیت مربی برنامه «فلسفه برای کودکان»

کاربردی

ملیحه راجی

بررسی خاستگاه های تربیتی رویکرد آموزش فلسفه برای کودکان

بنیادی

ملیحه راجی

نقد و بررسی تاثیرات دیدگاه های مختلف فلسفی - تربیتی(از آرمانگرایی تا پراگماتیسم و نظریه انتقادی) بر شکل گیری اندیشه های ماتیو لیپمن و حلقه کندوکاو

بنیادی

ملیحه راجی

ترجمه کتاب : Discussion as a way of teaching: tools and techniques for democratic classrooms

کاربردی

نشریات
http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/2/27/38581.jpg
کتب اعضای گروه
صوتی و تصویری

برای شنیدن فایل صوتی روز جهانی کودک کلیک نمایید.

برای مشاهده تصاویر گالری بر روی اینجا کلیک نمایید.
 
برای مشاهده فایل های صوتی و تصویری بر روی اینجا کلیک نمایید.
loading