ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

برگ نگار

امام علی (ع):

برای ترقی و پیشرفت هیچ روشی بهتر از تحقیق و پژوهش نیست

بانک مقالات زن و خانواده
معرفی گروه
گروه بررسی مسائل زنان، فعالیت‌های پژوهشی خود را از سال ۱۳۶۴ آغاز نمود؛ مؤسس گروه بررسی مسائل زنان خانم دکتر ثریا مکنون بوده اند. این گروه در سال ۱۳۷۲، نظر به ویژگی‌های خاص در اهداف و فعالیت‌ها، با تصویب وزارت فرهنگ و آموزش عالی به رسمیت درآمد و به صورت گروهی مستقل در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی فعالیت خود را دنبال نمود.
  ادامه مطلب

مستندات سخنرانی های گروه
همکاران
مدیر گروه :
دکتر مریم صانع پور

اعضاء هیات علمی:
دکتر ثریا مکنون (مؤسس گروه بررسی مسائل زنان)
دکتر بهاره نصیری
دکتر زهرا مبلغ
دکتر شکوه سادات حسینی
کارشناسان:
آمنه بختیاری
فاطمه بدوی
مریم نصر اصفهانی
نشریات
http://www.ihcs.ac.ir/UploadedFiles/2/27/38572.jpg
مصاحبه اعضاء با رسانه ها
کتابهای گروه
loading