ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

معرفی گروه
این گروه تلاش دارد در مورد کم و کیف کاربردی شدن اندیشه ها و تئوری های رایج در علم سیاست، پژوهش نماید. به عبارت دیگر، تمرکز پژوهشی این گروه همان سیاست ها و اقداماتی است که توسط دولت ها یا سایر کنشگران سیاسی به اجرا در می آیند.  مسایل سیاسی ایران و منطقه از جمله حوزه های پژوهشی مورد اولویت گروه می باشد.
کتابهای گروه
خبر و اطلاعیه
loading