ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

طرح های پژوهشی

اجرای طرح  های پژوهشی در حوزه مطالعات ادبی و زیبایی شناختی قرآن کریم :


۱- بررسی تغییرات زبان دین (با تمرکز بر ۳۰ مفهوم کلیدی اخلاقی) در گستره تفاسیر فارسی قرآن
  • از دوره صفویه ( سده ده ) تا عصر حاضر
۲- گونه شناسی مضامین روایات اهل بیت (ع) و مقایسه آن با گونه های مضامین در میراث روایی صحابه و تابعان در سه سده نخستین اسلامی
۳- تحلیل زیبایی شناختی از نقش مایه های سوره مبارکه یوسف 
۴- مطالعه پیوستگی معنایی در سوره کهف با رویکرد تحلیل روایت
۵- تصویر سازی های ادبی قرآن در باره مفاهیم مختلف ( بهشت ، خلق آسمانها و زمین ، آفرینش)
۶- ترجمه آثار قرآنی– تفسیری جهان اسلام به زبان فارسی:
  • محمد طالبی (الجزایری، حوزه مطالعات تاریخی  انسان شناختی در تفسیر)
  • سعید عبدالله (اندونزیایی، خوانش روز و عصری قرآن کریم)
  • محمدعابد الجابری
۷- ترجمه آثار و پژوهش های شاخص  -فارسی به زبان عربی و انگلیسی آثاری از :
  • آیة الله جوادی آملی ،  دکتر  رامیار 
  • دکتر لسانی ، دکتر پاکتچی
  • دکتر آذرنوش ،  شهرام هدایت
  • محمد جواد مشکور، علی اصغر حکمت، ابوالحسن  شعرانی ، عصار
اعضای هیات علمی گروه
اعضا هیات علمی:
دکتر سید محمدعلی ایازی

 دکتر فروغ پارسا

 دکتر مریم قبادی
loading