ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

معرفی
معرفی:
هیأت امناء پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به عنوان عالی ترین رکن تصمیم گیری و سیاست گذاری کلان و ناظر بر امور اجرایی، مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و علمی اعضای خودمی باشد که وظایف و اختیارات آن در «قانون تشکیل هیأتهای امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی» مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۹ ، ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرح ذیل تعیین شده است.
۱
.      تصویب آیین‌نامه داخلی؛
۲.      تصویب سازمان اداری پژوهشگاه؛
۳.      بررسی و تصویب بودجه پژوهشگاه؛
۴.      تصویب بودجه تفصیلی پژوهشگاه، تصویب حسابها و ترازنامه سالانه پژوهشگاه؛
۵.      تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن؛
۶.      تعیین حسابرس و خزانه‌دار برای پژوهشگاه؛
۷.      جلب کمکهای بخش خصوصی با رعایت ضوابط؛
۸.      تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی؛
۹.      پیشنهاد فوق‌العاده‌های اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی جهت تأیید وزارت؛
۱۰.    تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی و بهداشت و درمانی پژوهشگاه؛
۱۱.    تعیین میزان پرداخت حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الترجمه، حق‌التألیف و ... ؛
۱۲.    بررسی گزارش مؤسسه که از طرف رئیس پژوهشگاه ؛
۱۳.    تصویب مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی پژوهشگاه.

تاریخچه هیأت امناء در پژوهشگاه:

بخش اول) هیأت امناء منطقه‌ای
از شکل گیری پژوهشگاه در دی ماه ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۹ این نهاد نیز همچون همهٔ موسسات آموزش عالی و دانشگاه ها، زیر نظر هیأت سه نفره جانشین هیات های امناء اداره می شد. به تدریج در پی اجرای قانون هیأت های امناء مصوب سال ۱۳۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در قالب ۲۳ هیات امنای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز به کار کردند.
پژوهشگاه‌ها از ابتدای سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۴ پژوهشگاه به عضویت هیأت امنای منطقه ۴ تهران که ویژه مؤسسات پژوهشی علوم انسانی بود، در آمد.
در سال ۱۳۷۴ که هیأت امنای مؤسسات پژوهشی در قالب هیأت امنای مناطق پژوهشی ۱ و ۲ سازماندهی شد، پژوهشگاه به عضویت هیأت امناء منطقه ۲ پژوهشی در آمد و تا سال ۱۳۸۳ دبیری این نشست‌های برعهده ریاست پژوهشگاه بود. دیگر اعضای این هیأت در آن زمان مرکز ملی اقیانوس‌شناسی، مرکز تحقیقات علمی کشور و مرکز اسناد و مدارک علمی کشور بود.

بخش دوم) هیأت امناء مستقل
در اسفند ماه  ۱۳۸۳ هیأت امناء پژوهشگاه مستقل گردید و تا کنون دوره‌های ذیل برگزار شده است:
۱.    دوره اول (۱۳۸۹ - ۱۳۸۳) با ۱۰ جلسه عادی و فوق‌العاده و ۹۰ مصوبه
۲.    دوره دوم (۱۳۹۲-۱۳۸۹ ) با ۱۰ جلسه عادی و فوق‌العاده و ۶۲ مصوبه
۳.    دوره سوم (۱۳۹۲تا کنون) با ۶ جلسه عادی و فوق‌العاده و ۹۳ مصوبه برگزار شده است.
loading