ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

معرفی پژوهشکده

رویدادهای چند دهه اخیرِ جهان نشان می‌دهد که درک کلیه تحولات در مقیاس جهانی، منطقه‌ای و ملی، و در حوزه‌های اجتماعی،سیاسی،اقتصادی ، علم و فناوری منوط به درک ژرف « فرهنگ» و فرآیندهای جاری در آن است. پیشینه تحقیقات در حوزهٔ فرهنگ و تجارب حاصل شده در این عرصه، ایجاب می‌کند که پژوهش‌های فرهنگی با شیوهٔ میان‌فرهنگی- میان‌رشته‌ای و با التفات خاص به مسائل عالم معاصر، با مشارکت فرهنگ‌پژوهان رشته‌های مختلف بیش از گذشته دنبال شود.

ساختار پژوهشکده
گروه پژوهشی فلسفۀ فرهنگ
 • انجام دادن پژوهش‌های لازم برای شناخت و معرفی ادبیاتِ «فلسفه فرهنگ»
 • پژوهش در تاریخ تفکر، به منظور تقریر اندیشه های فیلسوفان فرهنگ
 • پژوهش نظری ـ فلسفی در اجزاء و مقومات فرهنگ
 • بازخوانی و بازاندیشی آثار فکری ـ فلسفی در حوزه فرهنگ ایرانی ـ اسلامی به قصد کشف و تقریر مبادی، مبانی و روش‌هایِ بررسی فلسفی فرهنگ
 • مطالعات و بررسی‌های روش‌شناسانه در حوزه مطالعات فرهنگی و به‌خصوص شیوه‌های پژوهش میان‌رشته‌ای با تکیه بر مبانی فلسفی در حوزه فرهنگ
 • تحقیق در روش‌های پیوند مطالعات نظری ـ فلسفی با مطالعات انضمامی درباره فرهنگ
گروه پژوهشی مطالعات میان‌فرهنگی
 • پژوهش در جهت‌گیری، مبانی و روش‌های میان‌فرهنگی برای بررسی مسایل فرهنگ معاصر
 • تحقیق در روشها و رویکردهای مختلف مطالعات میان‌فرهنگی در سنت‌های فکری غربی، و استعدادهای فرهنگ اسلامی ـ ایرانی در این‌باره
 • بررسی اصطلاحات اصلی و کلیدواژه‌های فلسفۀ میان‌فرهنگی
 • چیستی بینش و فلسفه میان‌فرهنگی و اساس پیدایش آن در عالم معاصر
 • شیوه انجام مطالعات میان‌فرهنگی در رشته‌های مختلف علوم انسانی
 • بررسی استعدادهای فرهنگ‌های مختلف در پذیرش یا ردّ بینش و روش میان‌فرهنگی
 • اهمیت «گفت‌وگو» در زندگی انسان معاصر و چیستی گفت‌وگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها
 • بررسی روش‌های تطبیقی و مقایسه‌ای در فلسفه و رشته‌های مختلف علوم انسانی
 • تحقیق در سابقۀ گفتگو و مناسبات صلح‌آمیز میان فرهنگ‌ها، در فرهنگ‌های مختلف با اولویت فرهنگ ایرانی و اسلامی
گروه پژوهشی فرهنگ ایرانی
 • پژوهش در خصوصیات فرهنگ ایرانی، فرآیندهای جاری و چشم‌اندازهای آیندۀ آن
 • بررسی سوابق پژوهش‌های صورت گرفته دربارۀ فرهنگ ایرانی
 • بررسی آراء متفکران ایرانی و خارجی که دربارۀ فرهنگ ایرانی پژوهش‌ کرده‌اند
 • بررسی اهمّ پژوهش‌های شرق‌شناسان و ایران‌شناسان دربارۀ فرهنگ ایرانی
 • شیوه‌های مختلف به‌کارگرفته شده در بررسی فرهنگ ایرانی
 • انجام پژوهش‌های میان‌رشته‌ای با نظر به مبانی نظری دربارۀ فرهنگ ایرانی
 • پژوهش دربارۀ فرهنگ ایرانی در مراتب و لایه‌ها و چهره‌های مختلف آن
 • پژوهش در رفتار فرهنگ ایرانی از آغاز رویارویی با فرهنگ مدرن
وظایف پژوهشکده
وظایف
 • پژوهش دربارهٔ مهم‌ترین مسایل فرهنگ معاصر با اولویت مسایل فرهنگ معاصر ایرانی
 • پژوهش دربارهٔ روش‌های گفت‌وگو و تقریب میان فرهنگ‌ها
 • پژوهش دربارهٔ فرهنگ معاصر ایرانی در مراتب مختلف نظری ـ فلسفی تا مراتب انضمامی با التفات خاص به فرآیندهای جاری در این فرهنگ و چشم‌اندازهای آینده آن
 • پژوهش در تاریخ فرهنگ ایرانی ـ اسلامی به منظور بازخوانی و بازاندیشی مواریث فکری ـ فرهنگی در شرایط عالم معاصر
 • دعوت از فرهنگ‌پژوهان رشته‌های مختلف برای مشارکت در تحقیقات دربارهٔ روش‌های فرهنگ‌پژوهی، مطالعات میان‌فرهنگی و فرهنگ ایرانی
 • همکاری و مشارکت با پژوهشگران خارجی و داخلی در حوزه‌های فعالیت پژوهشکده
 • برگزاری همایش‌ها و نشست‌ها و یا همکاری در چنین برنامه‌هایی برای بحث و گفت‌وگو دربارهٔ مسایل فرهنگ معاصر
 • برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور متفکران داخلی و خارجی دربارهٔ مسایل مرتبط با فعالیت‌های پژوهشکده
 • همکاری با مؤسسات پژوهشی داخل و خارج در پژوهش‌های مرتبط با فعالیت‌های پژوهشکده
 • همکاری با انجمن‌های علمی داخل و خارج از کشور در محدودهٔ پژوهش‌های مرتبط با فعالیت‌های پژوهشکده
 • انتشار کتاب، مجله و نشریه و ایجاد پایگاه در فضای مجازی در حوزهٔ فعالیت‌های پژوهشکده
 • تمهید مقدمات برای جذب و تربیت دانشجو در حوزهٔ فعالیت‌های گروه‌های پژوهشکده
 • حضور در همایش‌های علمی داخلی و خارجیِ مرتبط با فعالیت‌های پژوهشکده
 • عرضه خدمات مشاوره‌ای و یا انجام پژوهش‌ها برای نهادها و مؤسسات دیگر در محدودهٔ فعالیت‌های پژوهشکده
اهداف پژوهشکده
اهداف
 • مطالعات فرهنگی با جهت‌گیری میان‌فرهنگی-میان رشته‌ای
 • کشف مسایل فرهنگی مشترک جوامع مختلف و مسایل فرهنگی جامعه ایرانی
 • اجرای پژوهش‌هایی با جهت‌گیری معاصر بودن و التفات به آینده
 • مطالعات نظری ـ فلسفی در حوزهٔ فرهنگ
 • کوشش برای شکل‌گیری پژوهش‌های مبتنی بر مبانی نظری ـ فلسفی و متکی بر مطالعات انضمامی سایر علوم
 • شناخت و بررسی مطالعات فرهنگی دیگر پژوهشگران در سایر فرهنگ‌ها و توجه دایم به تجربه دیگر فرهنگ‌ها در مواجهه با مسایل مشابه یا مشترک فرهنگی
 • به انجام رساندن تحقیقات نظری ـ فلسفی دربارهٔ روشهای مطالعات میان‌فرهنگی
 • ترویج روش گفت‌وگو و اصالت دادن به گفت‌وگو در فرهنگ‌پژوهی
 • مطالعه در مبانی و مبادی «گفت‌وگو» در مراتب و گستره‌های مختلف
loading