ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

نشریات
خبر و اطلاعیه
گزارش فعالیت های پژوهشکده سال 93
طرح های پژوهشکده
طرح‌های چاپ شده :

    مرونامه الهامه مفتاح، هایده معیری، دکتر آذرمیدخت مشایخ فریدنی، دکتر وهاب ولی، رجایی؛ مجموعه مقالات مجله بررسی‌های تاریخی، شماره ۵ و ۶
    جغرافیای تاریخ بلخ و جیحون، الهامه مفتاح، ۱۳۷۶
    بلخ در دوران بنی امیه و بنی عباس، دکتر آذرمیدخت مشایخ فریدنی، ۱۳۷۶
    بلخ در جهان باستان، هایده معیری، ۱۳۷۷
    مغان در جهان باستان، هایده معیری، ۱۳۸۰
    تصحیح نسخه خطی ظفرنامه حمدالله مستوفی (بخش خوارزمشاهیان)، پروانه نیک طبع، ۱۳۸۸
    فرهنگ توصیفی باستان شناسی، هایده معیری، ۱۳۸۹
    بررسی مناسبات اقتصادی شهر و روستا در ایران دوره سلجوقی، دکتر شهرام یوسفی‌فر، ۱۳۹۰
    ایران در دوره سلجوقیان بزرگ، دکتر شهرام یوسفی فر، ۱۳۹۰

طرح­های به اتمام رسیده:

۱- تاریخ نگاری در ایران (از شروع دوره اسلامی تا حمله  مغول): خانم دکتر پروین ترکمنی آذر
۲- تصحیح نسخه خطی منشات دیوان سلاطین ماضی: خانم پروانه نیک طبع
۳-پایگاه داده های تاریخ اجتماعی: دکتر شهرام یوسفی فر

 اولویت های پژوهشی
   الف-  تمرکز مطالعات پژوهشی برمبنای مطالعات بین رشته­ای
   ب –  جمع آوری اسناد شرعی در ایران و  پژوهش در دفاتر محضر شرع

 
loading