ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

معرفی گروه
هرچند پیشینه روابط غربیان و ایرانیان به گذشته‌های دور برمی‌گردد و پدیده‌ای بسیار دیرپا و کهنسال است، ولی با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، توجه به مبادی و مبانی فرهنگ و تمدن غرب عمق و گسترش و ابعاد نوینی یافته است. رسالت عظیم حفظ دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی، فزون بر ضرورت آشنایی با دیگر فرهنگ‌های بشری، ایجاب می‌کند که به دور از شعار و هیاهو و تعصبّات قومی و ملاحظات خاصّ سیاسی، اندیشه و فرهنگ غرب به شکلی علمی و جامع بررسی شود، تا از این رهگذر بتوان ضمن اخذ و اقتباس جنبه‌های مثبت و ارزنده‌ آن فرهنگ‌ها، به نقد و سنجش ابعاد منفی آنها در حوزه‌های گوناگون اجتماعی، فرهنگی و فلسفی پرداخت.

به منظور اتخاذ موضع صحیح و معقول در روابط با غرب و کسب تجربه در طریق پیشرفت‌های علمی و صنعتی و انتقال دانش فنّی و نیز برای ایجاد مصونیت فرهنگی در برابر هجمه‌های فرهنگ غربی، «گروه غرب‌شناسی» با بهره‌گیری از توان علمی تنی چند از محققان و اندیشمندان کشور تأسیس شده است.
...
نشریات گروه
دیدگاه‌های اعضای گروه
سخنرانی دکتر طباطبائی: درنگی بر نقش نادیده‌ی علوم انسانی در توسعه‌ی کشور (٣١/٠٤/١٣٩٤)
سخنرانی دکتر طباطبائی:

درنگی بر نقش نادیده‌ی علوم انسانی در توسعه‌ی کشور

سخنرانی دکتر طباطبائی: غربزدگی و توسعه، درنگی بر سیر اندیشه دکتر داوری (٠٣/٠٩/١٣٩٣)
سخنرانی دکتر طباطبائی: غربزدگی و توسعه، درنگی بر سیر اندیشه دکتر داوری(فیلم - گزارش)
دکتر محمدتقی طباطبائی: گفتاری در باب مفهوم غرب‌زدگی(بخش دوم) (٢٢/٠٦/١٣٩٣)

دکتر محمدتقی طباطبائی: گفتاری در باب مفهوم غرب‌زدگی(بخش دوم)

دکتر محمدتقی طباطبائی: گفتاری در باب مفهوم غرب‌زدگی(بخش نخست) (٢٢/٠٦/١٣٩٣)

دکتر محمدتقی طباطبائی: گفتاری در باب مفهوم غرب‌زدگی(بخش نخست)

دکتر صانع‌پور: شاخصه عقل‌گرایانه تشیع مغفول مانده است. (١٢/٠٦/١٣٩٣)
دکتر صانع‌پور: شاخصه عقل‌گرایانه تشیع مغفول مانده است.
مصاحبه دکتر مجتهدی (١٢/٠٦/١٣٩٣)
تفکر «گذشته در گذشته می‌ماند اشتباه است»
مصاحبه دکتر صانع‌پور با خبرگزاری دانشجو (١٢/٠٦/١٣٩٣)
دکتر صانع‌پور در مصاحبه با خبرگزاری دانشجو مطرح کردند:
اعضای گروه
مدیر گروه:
دکتر مهدی بنایی جهرمی
اعضاء هیات علمی:
دکتر مریم صانع پور
دکتر مزدک رجبی
دکتر مهدی بنایی جهرمی
اعضاء شورای علمی گروه:
دکتر کریم مجتهدی
کارشناس گروه
امیر صادقی
 
کتب منتشر شده
شیعه شناسان غربی و اصول اعتقادات شیعه دوازده امامی
پایان تاریخ در نظر فلاسفه مدرن و پست مدرن
اسطوره‌شناسی یونانی و مدرنیته غربی
رهیافت های فکری ـ فلسفی معاصر در غرب جلد ششم
رهیافت های فکری ـ فلسفی معاصر در غرب جلد پنجم
رهیافت های فکری ـ فلسفی معاصر در غرب جلد چهارم
رهیافت های فکری ـ فلسفی معاصر در غرب جلد سوم
رهیافت های فکری ـ فلسفی معاصر در غرب جلد دوم
رهیافت های فکری ـ فلسفی معاصر در غرب جلد اول
مدارس و دانشگاه­های اسلامی و غربی در قرون وسطی


کتب در دست انتشار
  • عرفان فلسفی

  • غرب به روایت ابن خلدون

طرح های در دست اجرا

دکتر مریم صانع ­پور: ارتباط عقلانیت با زنانگی در رویکردی تعاملی میان غرب و ایران اسلامی فاز اول: تحلیل  و نقادی ارتباط عقلانیت با زنانگی در نظریه‌های غربی


دکتر محمدتقی طباطبائی: نقد و بررسی گفتمان غرب‌شناسی در ایران؛ گفتار نخست: دکتر رضا داوری در متن آثار


دکتر مزدک رجبی: نسبت میان عقل عملی و عقل نظری در اندیشه فلسفی


دکتر مهدی بنائی جهرمی: نسبت اومانیسم و تفکر، با محوریت نامه‌ای در باب اومانیسم هیدگر
loading