ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت


نظر به گسترش و پیشرفت قابل ملاحظه دانش زبان‌شناسی نوین و اهمیت دستاوردهای نظری و کاربردی آن و باتوجه به پیشینة غنی و طولانی ادبی و زبانی ایران به عنوان یک کشور چندزبانه با تنوع گویشی بی‌نظیر، و شناخت نیازهای پژوهشی و آموزشی جامعه در این زمینه، پژوهشکدة زبان‌شناسی هدف اصلی خود را آموزش و تربیت زبان‌شناسان متخصص و پژوهشگران ورزیده و اجرای طرح‌های پژوهشیِ بنیادی برای حل مسائل زبانی کشور و تقویت و گسترش زبان فارسی و ارتقاء دانش زبان‌شناسی در ایران قرار داده‌ است.

 


طرح های پژوهشی در دست اجرا

تحلیل ویژگی­های نحوی کودکان مبتلا به اوتیسم و ارتباط آن با نظریه ذهن.

استعاره در زبان شناسی شناختی (فاز یکم)(دو فاز).

روایت فرنبغ سروش و سی پرسش پیوست آن(آوانویسی، ترجمه، واژه نامه).

تحلیل و مقایسهٔ زبان­شناختی روایت­های شفاهی دختران و پسران، تک زبانه و دوزبانهٔ ۴-۶ ساله.  

میراث ادبی مکتوب در ایران باستان.

تولید آزوفا سینمایی ۱: رنگ خدا.

ترجمة «فارسی گفتاری ۱ » به روسی و تولید نرم‌افزار آن؛ مجری: احمد صفار مقدم.

ایجاد پایگاه داده های زبان فارسی با کامپیوتر.

بررسی کاربردهای نوین فناوری اطلاعات در پژوهش های زبان شناخت ایران و زبان فارسی.

تدوین آرا و عقاید آذرکیوان و پیروان او بر اساس متون بازمانده از مکتب وی.

پژوهشی در تعامل زبان و فرهنگ ( مردم شناسی زبان).

 بررسی متن فارسی میانه دادستان دینی.

چهار کتیبه کردیر در دوره ساسانی(حرف نویسی، آوا نویسی، ترجمه و تعلیقات).

ارائه شیوه نامه جدید ویرایش متون فارسی در محیط رایانه.


              
            آزوفا

سخنران

موضوع

تاریخ

ساعت

گروه

مکان

محمد شکری فومشی

یافته‌های نو از انجیل زنده مانی و سرودهای انجیلی ویرایش، بازسازی و تفسیر

۹۴/۱۰/۶

۱۴-۱۶

فرهنگ و زبان‌های باستانی

ادب

کارلو چرتی

پژوهش‌های جدید دربارة کتیبه‌های نرسی در پایکلی

۹۴/۱۰/۱

۱۰-۱۲

فرهنگ و زبان‌های باستانی

حکمت

آزیتا افراشی، احمد پاکتچی

ازنمایی زمان در زبان: رویکردی شناختی - فرهنگی

۹۴/۹/۲۸

۹-۱۲

زبانشناسی همگانی

حکمت

حسین صافی

هستیشناسی و ضمیر اول شخص

۹۴/۷/۱۳

۱۰-۱۲

زبانشناسی همگانی

اندیشه

حوریه احدی

بررسی ویژگیهای زبانی کودکان مبتلا به اوتیسم

۹۴/۶/۲۸

۱۴-۱۶

زبانشناسی همگانی

اندیشه

حوریه احدی

خواندن و عوامل شناختی و زبانی دخیل در آن

۹۴/۳/۱۲

۸-۱۰

زبانشناسی همگانی

اندیشه

فرزانه گشتاسب

کهنترین فرهنگ دوزبانه ایرانی

۹۴/۳/۵

۱۰-۱۲

فرهنگ و زبانهای باستانی

اندیشه

بابک احمدی

فلسفه زبان در اروپای قارهای از سده بیستم

۹۴/۲/۱۶

۱۵-۱۷

زبانشناسی همگانی

حکمت

مصطفی عاصی و سعیده قندی

پیکره تاریخی زبان فارسی و برچسبدهی دستوری آن در پایگاه دادههای زبان فارسی

۹۴/۱/۲۹

۱۰-۱۲

زبانشناسی همگانی

حکمت

loading