ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

معرفی گروه

معرفی گروه حکمت اسلامی معاصرگروه حکمت اسلامی معاصر پ‍ژوهشگاه با هدف حرکت در جهت پژوهش در میراث حکمی اسلامی به خصوص حکمت متعالیه و بسط و گسترش مطالعات فلسفی صدرایی و پساصدرایی در جامعه علمی کشور در سال ۱۳۸۸ به دستور ریاست محترم پژوهشگاه تاسیس شد.

گروه حکمت اسلامی معاصر در سال ۱۳۹۰ از طریق آزمون سراسری، اقدام به گرفتن دانشجو در مقطع دکتری رشته حکمت متعالیه نموده است و در حال حاضر نزدیک به ۳۰ دانشجوی دکتری حکمت متعالیه در حال گذراندن مراحل آموزشی و پژوهش خود در پژوهشگاه می باشند. کلیه ی رساله های دکتری با موضوعات و مسائلی ناظر به چالش های معاصر و در صدد پرکردن خلاء های تحقیقاتی و رفع نیازهای نظری و عملی جامعه خواهند بود.

فعالیت های پژوهشی

محورهای فعالیت های پژوهشی اعضای محترم گروه حکمت اسلامی معاصر۱-    طبقه بندی تاریخی- تحلیلی حکمای الاهی ایران پس از ملاصدرا
۲-    میراث حکمی اسلامی و تمدن اسلامی
۳-    حکمت اسلامی و بومی سازی علوم انسانی
۴-    مبانی اشراقی حکمت اسلامی معاصر    

فعالیتهای در دست اجرا

معرفی فعالیت ها و پژوهش های در دست انجام:گروه حکمت اسلامی معاصر در نخستین گام های پژوهش خود در خرداد سال ۱۳۹۰ اقدام به برگزاری همایشی دو روزه با عنوان حکمت اسلامی و عالم معاصر نمود و در دو بخش حکیمان مسلمان و حکمت اسلامی به بررسی هشت مسئله از مهمترین مسائل معاصر از منظری حکمی پرداخت. این مسائل عبارتند بودند از :

۱-    حکمت اسلامی معاصر و خداباوری در عصر حاضر
۲-    حکمت اسلامی معاصر و چالش های اخلاقی
۳-    حکمت اسلامیم عاصر و مباحث زیست محیطی
۴-    حکمت اسلامی معاصر و معنای زندگی
۵-    حکمت اسلامی معاصر و معرفت شناسی
۶-    حکمت اسلامی معاصر و تعامل علم و دین
۷-    حکمت اسلامی معاصر و حقوق بشر
۸-    حکمت اسلامی معاصر و ادیان جدید

نشست های تخصصی

نشست های تخصصی گروه۱-    ژنوم انسانی از منظر حکمت اسلامی
۲-    بحران محیط زیست و حکمت اسلامی
۳-    برگزاری پیش همایش حکیم تهران آقا علی حکیم مدرس زنوزی در سال ۹۳ با مشارکت مجمع عالی حکمت قم در پژوهشگاه.

نشریات گروه

نشریات گروهگروه حکمت اسلامی معاصر همچنین از سال ۱۳۸۹ تا کنون موفق به انتشار مجله حکمت معاصر شده و با انتشار مقالات علمی و پژوهشی متخصصان این حوزه، سهم شایانی در بسط مطالعات حکمی ایفا نموده است.   

loading