ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

معرفی پژوهشکده
پژوهشکده حکمت معاصر با توجه به ساختار مصوب هیأت امنای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  مورخ ۹۰/۱۱/۱۱  و از همان زمان اقدام به فعالیت کرده است.


حکمت، در فرهنگ قرآنی منبع و گونه ویژه ای از دانش است. قرآن کریم، در موارد متعددی تاکید کرده که آموزش حکمت در کنار کتاب در شمار رسالت پیامبران است و امر هدایت و دعوت به توحید باید بر اساس حکمت باشد. درباره حقیقت حکمت، دیدگاه‌های متفاوتی ابراز شده است. برخی آن را به معنای معرفت و دانش عقلانی، دانش به واقعیت اشیاء  و یا اساساً به معنی فرزانگی دانسته‌اند. گروهی نیز آن را به نظری و عملی تقسیم بندی کرده شامل طبیعیات، ریاضیات، الهیات، اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدن دانسته‌اند. اگر چه در اصطلاح امروز، حکمت را  معادل فلسفه اروپایی می‌گیرند، در بین فیلسوفان مسلمان حکمت تعریف ویژه‌ای دارد و به اعتقاد سید حسین نصر آمیزه‌ای از فلسفه و عرفان است. چنانکه میرداماد فلسفه‌ی  خود را حکمت یمانی  یا حکمت انبیاء نامید. این حکمت در مقابل فلسفه‌ی یونانی است که عمدتاً بر عقل تکیه دارد. در واقع حکمت یمانی ،حکمتی است که خداوند توسط پیامبران و از راه وحی یا اشراق نازل کرده است. می توان ملاحظه کرد که جریان فلسفه اسلامی از فلسفه‌ی مشائی ابن‌سینا و فارابی عبور کرده به حکمت اشراقی سهروردی رسید و از آنجا تا حکمت متعالیه‌ی ملاصدرا  کشیده شد و به این ترتیب این جریان پویا و بالنده در طول زمان از فلسفه به حکمت تغییر یافت.
 بر اساس تعریفی که برای حکمت ارائه شده ،علاوه بر میراث عظیم حکمی ِ حکمای مشائی، اشراقی، صدرایی و نوصدرایی می‌توان به کلیه تلاش‌های فکری و عقلانی دانشمندان معاصر عنوان حکمت اطلاق کرد به همین دلیل پژوهشکده حکمت معاصر  در سه گروه پژوهشی با عناوین ذیل فعالیت‌های خود را سامان داده است.


گروه  کلام و فلسفه دین

گروه  مطالعات تطبیقی عرفان

گروه حکمت اسلامی معاصر
نشریات پژوهشکده
کتب پژوهشکده
loading