ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

جهانی شدن رسانه ها و چالش سیاستگذاری رسانه ملی (٠٨/١١/١٣٩٢)

شابک

اطلاعات اصلی

اطلاعات کتاب
نویسنده : دکتر بهاره نصیری
مترجم
مدیر مسئول
ناشر معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
صاحب امتیاز
سردبیر
فایل های ضمیمه

شماره های دیگر

جهانی شدن رسانه ها و چالش سیاستگذاری رسانه ملی

اطلاعات تماس

صندوق پستی
آدرس
تلفن
نمابر
پست الکترونیک
وب سایت
کتب اعضای گروه
فایلهای مرتبط
0


loading