ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

بررسی نقش رسانه ملی در ارتقای سواد رسانه ای مخاطبان (٠٨/١١/١٣٩٢)

شابک

اطلاعات اصلی

اطلاعات کتاب
نویسنده : دکتر بهاره نصیری
مترجم
مدیر مسئول
ناشر مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
صاحب امتیاز
سردبیر
فایل های ضمیمه

شماره های دیگر

بررسی نقش رسانه ملی در ارتقای سواد رسانه ای مخاطبان

اطلاعات تماس

صندوق پستی
آدرس
تلفن
نمابر
پست الکترونیک
وب سایت
کتب اعضای گروه
0


loading