ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

مدیریت و رهبری در مدارس (٣١/٠٥/١٣٩٦)

شابک

اطلاعات اصلی

اطلاعات کتاب
نویسنده : بیژن عبدالهی
مترجم
مدیر مسئول
ناشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
صاحب امتیاز
سردبیر
فایل های ضمیمه

شماره های دیگر

اطلاعات تماس

صندوق پستی
آدرس بزرگراه کردستان .خیابان دکتر آئینه وند(64 غربی)
تلفن
نمابر
پست الکترونیک
وب سایت http://www.ihcs.ac.ir
کتاب جدید
0


loading