ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

اقتصاد سیاسی بین الملل(نظریه ها،مسائل،تحولات - عبداله قنبرلو (٢٥/١١/١٣٩٥)

شابک

اطلاعات اصلی

اطلاعات کتاب
نویسنده :
مترجم
مدیر مسئول
ناشر
صاحب امتیاز
سردبیر
فایل های ضمیمه

شماره های دیگر

اطلاعات تماس

صندوق پستی
آدرس
تلفن
نمابر
پست الکترونیک
وب سایت
کتاب های جدید
0


loading