ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) - دکتر یحیی فوزی (٢٤/٠٨/١٣٩٥)

شابک

978-964-531-914-2

اطلاعات اصلی

اطلاعات کتاب
نویسنده : دکتر یحیی فوزی
مترجم
مدیر مسئول
ناشر نشر معارف
صاحب امتیاز نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
سردبیر
فایل های ضمیمه

شماره های دیگر

اطلاعات تماس

صندوق پستی
آدرس تهران،بزرگراه کردستان،خیابان دکتر صادق آئینه وند، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تلفن 02537749919
نمابر 02537749919
پست الکترونیک
وب سایت fouzi.ir
کتاب های جدید
فایلهای مرتبط
1


loading