ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

ساختار قدرت در خانواده شناسایی انواع ساختار قدرت در خانواده های ایرانی (١٣/٠٦/١٣٩٥)

شابک

978-964-426-842-7

اطلاعات اصلی

اطلاعات کتاب
نویسنده : دکتر سید بیوک محمدی
مترجم
مدیر مسئول
ناشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
صاحب امتیاز پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سردبیر
فایل های ضمیمه

شماره های دیگر

تغییرات اجتماعی ناشی از انقلاب صنعتی با ایجاد تغییر در نقش های اجتماعی زنان و مردان به دگرگونی در ساختار قدرت در خانواده ها نیز انجامیده است. شرایط موجود نظام مردسالاری سنتی را مطرود دانسته و در جست وجوی هرچه بیش تر برابری قدرت میان زن و مرد است. این خواسته تا حدی برآورده شده است و روابط خانواده بیش تر به سوی «دموکراتیزه شدن» پیش رفته است. همچنین نظام سنتی مردسالاری رو به تضعیف نهاده است. این تحقیق بر آن است تا با استفاده از روش تحقیق کیفی و با اتکا به داده های میدانی گردآوری شده به شیوه عمدتا مصاحبه نشان دهد که نابرابری میزان قدرت در میان همسران الزاما به استثمار نمی انجامد. اظهارات بسیاری از مصاحبه شوندگان حاکی از این است که تبعیت از هنجار های سنتی روابط زن و شوهر در مواقعی که سوء استفاده از قدرت وجود ندارد و به میزان صمیمتی که میان آنان برقرار است به رضایت از زندگی زناشویی می انجامد. اصولا در چنین الگوهای سنتی از خانواده، نابرابری مشروع قدرت میان آنان مساله به شمار نمی رود.

اطلاعات تماس

صندوق پستی 14155-6419
آدرس تهران صندوق پستی 141556419
تلفن 8846891-3
نمابر 88036317
پست الکترونیک
وب سایت
کتاب جدید
فایلهای مرتبط
1


loading