ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

فارسی گفتاری کتاب اول نسخه ی انگلیسی (١٣/٠٦/١٣٩٥)

شابک

اطلاعات اصلی

اطلاعات کتاب
نویسنده : دکتر احمد صفار مقدم
مترجم
مدیر مسئول
ناشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
صاحب امتیاز پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سردبیر
فایل های ضمیمه

شماره های دیگر

اطلاعات تماس

صندوق پستی 14155-6419
آدرس تهران صندوق پستی 141556419
تلفن 8846891-3
نمابر 88036317
پست الکترونیک
وب سایت
کتاب جدید
فایلهای مرتبط
1


loading