ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

میدانهای اعتراض تحلیلی از جنبش زنان در هند (١٣/٠٦/١٣٩٥)

شابک

978-964-426-845-8

اطلاعات اصلی

اطلاعات کتاب
نویسنده :
مترجم دکتر سمیه سادات شفیعی
مدیر مسئول
ناشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
صاحب امتیاز پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سردبیر
فایل های ضمیمه

شماره های دیگر

کتاب حاضر با عنوان پژوهشی دانشگاهی، مباحث نظری «پیر بوردیو»، جامعه‌شناس متأخر و تلفیق گرای فرانسوی را دست‌مایه تحقیق قرار داده و تلاش داشته از خلال مفاهیم اصلی او، به طرح ایده‌هایی درباره جنبش زنان هند بپردازد. بدیهی است که فراتر از جنبش زنان، به‌عنوان یک امر اجتماعی، پژوهشگر به تأسی از «بوردیو»، علاقه‌مند مطالعه روابط و فضای عمومی و فاصله گرفتن از نگاه ذات گرایانه در بررسی و تحلیل پدیده اجتماعی بوده است. مؤلف در این کتاب، میراث دار خوبی برای «بوردیو» بود، زیرا به نظر می‌رسد در بازسازی زمانی و مکانی جنبش زنان هند موفق عمل کرده است.

اطلاعات تماس

صندوق پستی 14155-6419
آدرس تهران صندوق پستی 141556419
تلفن 8846891-3
نمابر 88036317
پست الکترونیک
وب سایت
کتاب جدید
فایلهای مرتبط
0


loading