معرفی معاونت فرهنگی و اجتماعی

تعداد بازدید:۱۴۰۵

معرفی زیرمجموعه های معاونت

 

 

 

 

مدیریت برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی :

 

*   برنامه‌ریزی طرح‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی پژوهشگاه.

 

*   برنامه‌ریزی طرح‌های فوق برنامه در زمینه‌های فرهنگی، علمی، تحقیقاتی و هنری.

*   راهبری، مدیریت و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی، هنری، قرآنی، دینی، اجتماعی و سیاسی در سطوح مختلف پژوهشگاه.

*   گسترش فضای اخلاقی، معنوی و تربیتی در پژوهشگاه.

*   برنامه‌ریزی، سامان‌دهی و زمینه‌سازی اجرای فعالیت‌های قرآنی ـ دینی.

*   نظارت و ارزیابی فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی.

*   ایجاد هماهنگی، انسجام و همکاری لازم میان متولیان امور فرهنگی و اجتماعی در پژوهشگاه.

*   تشکیل گروه‌های دانشجویی در رشته‌های مختلف هنری براساس قوانین مصوب.

*   تعامل با مراکز و نهادهای فرهنگی، هنری و اجتماعی کشور.

*   تهیه برنامه‌های مختلف و تشکیل و ترغیب دانشجویان، اساتید و کارکنان به شرکت در برنامه‌ها و مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم و همچنین شرکت در فعالیت‌های هنری، اردوها و جشنواره‌ها.

*   انتشار و ترویج ارزش‌های اسلامی از طریق تهیه منابع سمعی و بصری.

*   جمع‌آوری و فراهم‌آوردن نشریات هنری، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور به‌منظور استفاده دانشجویان و ایجاد آرشیوهای مربوط.

*   برنامه‌ریزی و برگزاری اردوهای آموزشی، فرهنگی، زیارتی و هنری برای دانشجویان.

*   برگزاری مسابقات داخل پژوهشگاه و تشویق و ترغیب دانشجویان برای شرکت در مسابقات و جشنواره‌های فرهنگی و هنری.

*   برگزاری جشن‌های فارغ‌التحصیلی دانشجویی با همکاری مسئولین دفتر ریاست وروابط عمومی.

*   زمینه‌سازی و بسترسازی فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان، اساتید و کارکنان پژوهشگاه متناسب با اهداف و وظایف فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی.

*   تهیه و ارائه گزارش‌های مستمر از فعالیت‌های انجام یافته به مقام مافوق و مراجع ذی‌صلاح.

*   برقراری ارتباط با واحدهای مختلف پژوهشگاه به‌منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت‌های فوق برنامه در ارتباط با اهداف پژوهشگاه.

*   انجام سایر امور محوله.


گروه حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی :

 

*   حمایت از طرح‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی پژوهشگاه.

 

*   حمایت از طرح‌های فوق برنامه در زمینه‌های فرهنگی، علمی، تحقیقاتی و هنری.

*   تقویت، توسعه و فعال‌سازی گروه‌های خودجوش.

*   اجرای آموزش‌های موردنیاز در حوزه فرهنگی و اجتماعی با همکاری واحدهای ذی‌ربط پژوهشگاه.

*   برگزاری جلسات نقد و مناظره.

*   استفاده از فناوری‌های نوین و متنوع ارتباطی در حوزه فرهنگ.

*   ایجاد فضای مناسب رشد سیاسی و فرهنگی و اجتماعی.

*   ترویج الگوهای نوین ارزشی عفاف و حجاب.

*   تهیه و ارائه گزارش‌های مستمر از فعالیت‌های انجام یافته به مقام مافوق و مراجع ذی صلاح.

*   برگزاری و پشتیبانی از اردوهای تابستانی و مسافرت‌های دسته‌جمعی دانشجویان و اساتید.

*   مجتمع ساختن دانشجویان برای انجام فعالیت‌های فوق برنامه.

*   تشخیص و هدایت استعدادهای دانشجویان در رشته‌های مختلف هنری.

*   تشکیل کلاس‌های کارآموزی مربیان هنری و درسی یا مربیان گروهی مختلف و ارزشیابی فعالیت‌های فارغ‌التحصیلان با هماهنگی واحدهای ذی‌ربط پژوهشگاه.

*   نظارت بر اجرای کارهای فوق برنامه واحدهای مختلف.

*   مطالعه و بررسی طرح‌های پرورشی سایر کشورها و انطباق آن با طرح‌های تربیتی کشور.

*   تهیه مطالب جهت نشریاتی که برای راهنمایی مؤسسات آموزش عالی و سازمان‌های مربوط و همچنین مراجع برنامه‌ریزی آموزشی و اقتصادی و اجتماعی چاپ و منتشر می‌شود.

*   انجام سایر امور محوله.