مدیر امور پژوهشی

 

دکتر مریم عاملی رضایی

 
مشخصات فردی
نام سیده مریم
نام خانوادگی عاملی رضایی
سال تولد ۱۳۵۳
مرتبه علمی دانشیار
پست الکترونیک m_rezaei53@yahoo.com

آشنایی با زبان های: انگلیسی، عربی

مدارک تحصیلی

  • دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، فارغ‌التحصیل سال 1386، عنوان رساله: سیر تحول جایگاه زن در نثر دوره قاجار
  • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، فارغ‌التحصیل سال 1377، عنوان رساله: صور خیال در اشعار فروغ فرخزاد
  • کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، فارغ‌التحصیل سال 1375