درباه مدیریت

 

مدیریت پژوهشی در نگاهی کلی مسئولیت اجرای سیاست های پژوهشی موسسه، بستر سازی و تسهیل گردش امور مربوط به پژوهش و نظارت حسن انجام فعالیت های پژوهشی شامل طرحهای پژوهشی موظف پژوهشگران داخل موسسه، طرحهای پژوهشی که در قالب قرار دادهای منعقده با پژوهشگران خارج موسسه انجام می شوند، سخنرانی ها، همایش ها، نشست های تخصصی، کارگاهها، درسگفتارها و ... از ابتدای تعریف تا ارائه محصول نهائی را تحت نظر معاونت پژوهشی بر عهده دارد. این مدیریت همچنین عهده دار مسئولیت دبیرخانه شورای پژوهشی پژوهشگاه بعنوان بالاترین رکن پژوهشی موسسه- و پیگیری اجرای مصوبات آن است. نظارت بر فعالیت شوراهای پژوهشی پژوهشکده ها و گروه های پژوهشی از وظائف دیگر این مدیریت است.