معاون مدیر پژوهشی

تعداد بازدید:۴۴۴

سید روح الله شهابی

 

مشخصات فردی
نام سید روح الله
نام خانوادگی شهابی
پست الکترونیک shahabibe@ut.ac.ir , r.shahabi@ihcs.ac.ir
مدرک تحصیلی
  • کارشناسی : مشاوره دانشگاه تهران 1383
  • کارشناسی ارشد : روان شناسی تربیتی دانشگاه تهران 1386
  • دکتری : روان شناسی تربیتی دانشگاه تهران 1392