معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۱۴۸۰

دکتر علیرضا ملائی توانی

 

 

مشخصات فردی
نام علیرضا
نام خانوادگی ملائی توانی
مرتبه دانشیار پایه ۱۷
تلفن ۸۸۰۶۶۰۵۱داخلی ۲۹۲
زبان خارجی  زبان اول : انگلیسی
زبان دوم: عربی در حد ترجمه متون تخصصی تاریخ

مدارک تحصیلی

  • دکتری، رشته تاریخ با گرایش ایران اسلامی از دانشگاه شهید بهشتی، عنوان پایان نامه دکتری : «علل و فرایند تحول نظام سیاسی مشروطه: جنبش جمهوری خواهی و تغییر سلطنت (۱۳۰۲ ۱۳۰۴)» به راهنمائی جناب آقای دکتر رضا شعبانی، ۱۳۷۹.
  • کارشناسی ارشد، رشته تاریخ با گرایش ایران اسلامی از دانشگاه فردوسی مشهد، عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد : «ایران در جنگ جهانی اول» به راهنمائی جناب آقای دکتر حسین الهی،۱۳۷۴.
  • کارشناسی، رشته تاریخ از دانشگاه تهران، سال های ۱۳۶۷ – ۱۳۷۱.
  • دیپلم، رشته فرهنگ و ادب از دبیرستان امام حسین (ع) تنکابن، ۱۳۶۷