طرح‌های کارفرمایی

تعداد بازدید:۱۷۸۰

مدیریت نوآوری و کاربردی‌سازی پژوهش‌های علوم انسانی با هدف قرار دادن علوم انسانی در کنار جامعه به صورت ملموس و کمک به حل مشکلات جامعه تأسیس شد. به عبارت دیگر هدف از تشکیل این پژوهشکده این است که رشته‌های مختلف علوم انسانی و اجتماعی اعم از روانشناسی، اقتصاد، جامعه‌شناسی و مدیریت با نگاهی فناورانه به حل مسائل جامعه اهتمام ورزند به گونه‌ای که بین سه تا پنج درصد از پژوهش‌هایی که در کل پژوهشگاه انجام می‌شود، کاربردی شود. این مدیریت پژوهش‌هایی را که قابلیت کاربردی کردن دارند شناسایی کرده و سعی می‌کند حلقه واسطی با دستگاه‌های اجرایی باشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید به آدرس http://www.ihcs.ac.ir/ahr/fa مراجعه نمایید.