مشاور

تعداد بازدید:۱۲۵۱

دکتر پگاه مصلح

 

 

مشخصات فردی
نام پگاه
نام خانوادگی مصلح
سال تولد ۱۳۵۱
مرتبه علمی استادیار پژوهش، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سمت عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - پژوهشکده نظریه‌پردازی سیاسی و روابط بین‌الملل
پست الکترونیک pegahmosleh@ihcs.ac.ir

 

پیشینه تحصیلی:

-  دکترای تخصصی(Ph.D) علوم سیاسی ، گرایش اندیشه سیاسی ، دانشگاه تربیت مدرس، عنوان رساله: پلی لکتیک و گفتمان رهایی، ۱۳۸۳- ۱۳۸۸

-  کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه تهران، عنوان پایان نامه: نخبه گرایی مشارکتی، ۱۳۸۰- ۱۳۸۳

-  دکترای پزشکی(MD) ، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۶۹- ۱۳۷۶