فهرست آئین نامه ۲/ شیوه نامه مصوب و در حال تصویب


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۲ مورد.
ردیفعنوان آئین نامه/ شیوه نامهتاریخ تصویبمدت اعتبار
1شیوه نامه برگزاری همایش ها، سمینارها، نشست ها و سخنرانی های علمی۱۳۹۹/۰۲/۲۸۲ سال
2نظام نامه پژوهشی۱۳۹۸/۰۳/۱۲۱ سال
3آئین نامه همایش های علمی۱۳۹۷/۱۰/۲۲*
4شیوه نامه انتخاب پژوهشگر برگزیده و جایزه ویژه سال۱۳۹۷/۰۵/۲۱*
5شیوه نامه طرح های پژوهشی غیر موظف۱۳۹۷/۰۴/۱۰*
6شیوه نامه انتخاب استاد ممتاز پژوهشگاه علوم انسانی۱۳۹۷/۰۳/۲۲
7شیوه نامه انتخاب رئیسان پژوهشکده ها۱۳۹۷/۰۱/۱۹۲ سال
8شیوه نامه اعطای اعتبار پژوهشی؛ گرنت۱۳۹۶/۱۰/۲۴۲ سال
9آئین نامه تشکیل قطب علمی۱۳۹۵/۱۰/۰۷*
10آئین نامه شورای پژوهشی پژوهشگاه۱۳۹۳/۱۰/۲۰*