فهرست آئین نامه / شیوه نامه مصوب و در حال تصویب


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳ مورد.
ردیفعنوان آئین نامه/ شیوه نامهتاریخ تصویب
1آئین نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی برای اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی۱۳۸۹/۰۶/۳۰
۲شیوه نامه اجرایی اعطای ترفیع۱۳۹۳/۰۹/۰۸
۳آئین نامه شورای پژوهشی پژوهشگاه۱۳۹۳/۱۰/۲۰
۴آئین نامه تشکیل قطب علمی۱۳۹۵/۱۰/۰۷
۵شیوه نامه اعطای اعتبار پژوهشی؛ گرنت۱۳۹۶/۱۰/۲۴
۶شیوه نامه انتخاب رئیسان پژوهشکده ها۱۳۹۷/۰۱/۱۹
۷شیوه نامه طرح های پژوهشی غیر موظف۱۳۹۷/۰۴/۱۰
۸شیوه نامه انتخاب پژوهشگر برگزیده و جایزه ویژه سال۱۳۹۷/۰۵/۲۱
۹آئین نامه همایش های علمی۱۳۹۷/۱۰/۲۲
۱۰شیوه نامه طرح های موظفدر حال تصویب