اخبار معاونت پژوهشی

ثبت تفاهم نامه های منعقد شده از ابتدای سال ۱۳۹۲ تاکنون در صفحه مدیریت امور پژوهشی

فهرست تفاهم نامه های منعقد شده پژوهشگاه از ابتدای سال ۱۳۹۲ تاکنون به همراه اصل تفاهم نامه در صفحه مدیریت امور پژوهشی ثبت شده است.

تدوین شیوه‌نامه اجرای طرح‌های پیشنهاد‌شده از خارج از پژوهشگاه

با توجه به اینکه تعدادی از محققان و پژوهشگران خارج از پژوهشگاه جهت انجام طرح‌های پژوهشی مشترک با پژوهشگاه ابراز تمایل کرده بودند، پژوهشگاه در جهت استفاده از تمام ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور اقدام به تهیه شیوه‌نامه‌ای در این راستا کرد. بر اساس این شیوه‌نامه متقاضیان با ارائه درخواست خود و اعلام توانیی‌های خود پس از تصویب طرح می‌توانند طرح‌های مشترک را با پژوهشگاه اجرایی کنند.