دکتر اعظم قاسمی

 

مشخصات فردی

 نام: اعظم

نام خانوادگی: قاسمی

تولد: تهران: ۱۳۵۰

وضعیت تاهل: متاهل و دارای دو فرزند

رایانامه: a.ghasemi@ihcs.ac.ir

 

وضعیت شغلی

عضو هیئت علمی گروه کلام و فلسفه ی دین از ۱۳۸۹ تا کنون (رسمی آزمایشی).

مدیر گروه کلام و فلسفه ی دین

 

مدارک تحصیلی

 • دکترا: فلسفه، دانشگاه علامه طباطبایی، آذر ۱۳۸۶.

عنوان پایان نامه: بررسی انتقادی مبانی فلسفی دیدگاههای اخلاقی جان دیویی و هیلاری پاتنم با درجه عالی (استاد راهنما: دکتر حمیدرضا آیت اللهی ،استاد مشاور اول: دکتر عبداله نصری ، استاد مشاور دوم: دکتر علی اصغر مصلح)

 • کارشناسی ارشد: فلسفه ، دانشگاه تهران ، خرداد ۱۳۷۶.

 عنوان پایان نامه: بررسی تطبیقی معقولات ثانیه و مقولات کانت. با درجه عالی (استاد راهنما: دکتر غلامحسین دینانی ، استاد مشاور: دکتر حسین غفاری).

 • کارشناسی : فلسفه وحکمت اسلامی، دانشگاه شهید مطهری، (مدرسه ی عالی سپهسالار سابق) تهران، ۱۳۷۲.
 • دیپلم: علوم تجربی، دبیرستان دو شهید، تهران، ۱۳۶۸.

امتیازهای تحصیلی و دانشگاهی

 • کسب رتبه اول در آزمون سراسری اعزام دانشجو به خارج در مقطع دکتری فلسفه. (۷۶-۱۳۷۵) و اخذ پذیرش از دانشگاه ابردین بریتانیا در رشته فلسفه دین.
 • کسب رتبه اول در آزمون سراسری کارشناسی ارشد (تشریحی) رشته فلسفه غرب. (۷۳-۱۳۷۲)
 • کسب رتبه ی دوم در آزمون تشریحی کارشناسی ارشد رشته فلسفه اسلامی، دانشگاه شهید مطهری ( ۱۳۷۲)* در این آزمون در درس ادبیات عرب به دلیل تأخیر و عدم حضور، با ضریب ۴ نمره ی صفر تعلق گرفت و بااحتساب این نمره رتبه ی دوم کسب شد.
 • قبولی در آزمون تشریحی دکتری فلسفه ی غرب، دانشگاه تهران (۱۳۷۴ در حین تحصیل در نیم سال دوم کارشناسی ارشد)
 • قبولی در آزمون تشریحی دکتری فلسفه ی ملاصدرا، دانشگاه تربیت مدرس ( ۱۳۷۵ د رحین تحصیل در کارشناسی ارشد)

 

طرح های پژوهشی

 1. تدوین، تحلیل و نقد آراء دین شناسانه ی فخر رازی در حوزه ی عقل و ایمان (۹۶-۱۳۹۵)
 2. نظام اخلاقی فخر رازی (۱۳۹۵-۱۳۹۳)
 3. تبیین مبانی عقلانی اخلاق نزد معتزله تا قرن پنجم هجری (۱۳۹۳-۱۳۹۲)
 4. نظریه اخلاق حارث محاسبی با ابتنا به آراء خانم مارگارت اسمیت (۱۳۹۲-۱۳۹۱)
 5. اخلاق کاربردی در تفکراسلامی (۱۳۹۱-۱۳۹۰)
 6. فلسفه اسلامی و بحران های معاصر با توجه به رویکرد سنت گرایانه سید حسین نصر (۱۳۸۹-۱۳۸۸)
 7. فلسفه اسلامی و بحران های معاصر با توجه به رویکرد پدیدارشناسانه هانری کربن (۱۳۸۸-۱۳۸۷)

 

 

 

 

مقالات منتشر شده (و آماده ی انتشار) در نشریات علمی -پژوهشی

 1. فروغی، محمد؛ وکیلی، هادی؛ قاسمی، اعظم. بازتعریف مادی و مجرد با استفاده از منطق فازی. نشریه علمی – پژوهشی منطق پژوهی گواهی اردیبهشت ۹۶
 2. فروغی، محمد؛ وکیلی، هادی؛ قاسمی، اعظم. نقد و بررسی مبانی قائلین به مادیت ادراک، نشریه علمی – پژوهشی ذهن، گواهی آذر ۹۶
 3. توکلی، محمد هادی؛ قاسمی، اعظم. امکان معرفت عقلی به خداوند متعال از منظر حکیم سبزواری، حکمت معاصر، سال هشتم، شماره ی سوم، پاییز ۱۳۹۶، ۱۹-۱
 4. محمد حسین زاده، اعظم قاسمی، محسن جوادی، هادی وکیلی، رابطه سرشت انسان و مسئولیت اخلاقی از دیدگاه ملاصدرا، نشریه علمی – پژوهشی خردنامه صدرا. شماره ۸۷ بهار ۹۶
 5. اعظم قاسمی. رابطه دین و اخلاق نزد معتزله. نشریه علمی – پژوهشی تاریخ فلسفه  شماره ۲۷ زمستان ۹۵
 6. اعظم قاسمی. بررسی مفهوم علیت نزد هیوم و مقایسه آن با آراء مرتضی مطهری. نشریه علمی – پژوهشی حکمت صدرایی  پاییز و زمستان ۹۵، دوره ۵ شماره ۱
 7. اعظم قاسمی. نظام اخلاقی حارث محاسبی.  نشریه علمی – پژوهشی «حکمت معاصر». سال پنجم، ش ۱، بهار ۱۳۹۳.
 8. اعظم قاسمی. اسلام و مسیحیت؛ امکان گفت و گوی دو مکتب از دیدگاه هانری کربن. نشریه علمی – پژوهشی «معرفت ادیان». سال چهارم. شماره سوم. تابستان ۱۳۹۲.
 9. اعظم قاسمی. تحلیل و تبیین معرفت قدسی نزد سید حسین نصر. نشریه علمی – پژوهشی «حکمت معاصر»، سال سوم شماره اول بهار و تابستان ۱۳۹۱.
 10. اعظم قاسمی. دیدگاه های سیدحسین نصر درباره بحران محیط زیست و راه حل های آن، اعظم قاسمی، نشریه علمی – پژوهشی «حکمت معاصر»، سال دوم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۰.
 11. اعظم قاسمی. انسان شناسی از منظر سید حسین نصر. نشریه علمی – پژوهشی «حکمت معاصر»، سال اول. شماره اول. پاییز ۱۳۸۹
 12. اعظم قاسمی و حمیدرضا آیت اللهی. چالش های نظریه جان دیویی درباره دموکراسی. نشریه علمی – پژوهشی «فصلنامه سیاست مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی» دوره ۴۰. شماره ۳. پاییز ۱۳۸۹
 13. اعظم قاسمی. حکمت مشرقی ابن سینا از منظر هانری کربن. نشریه علمیپژوهشی «حکمت سینوی (مشکوه النور)». سال سیزدهم. شماره ۴۲. پاییز و زمستان۱۳۸۸.
 14. اعظم قاسمی و حمیدرضا آیت اللهی. بررسی انتقادی دیدگاههای سلبی جان دیویی از ایده آل های اخلاقی. نشریه علمی – پژوهشی «پژوهش های فلسفیکلامی»، دانشگاه قم، شماره ۳۴، زمستان ۱۳۸۶
 15. اعظم قاسمی و حمید رضا آیت اللهی. بررسی انتقادی مبانی فلسفی دیدگاههای اخلاقی جان دیویی. نشریه علمی – پژوهشی «اخلاق در علوم و فناوری». شماره ۲، زمستان ۱۳۸۶
 16. اعظم قاسمی پژوهشی در نظریه شناخت در حکمت متعالیه. نشریه علمی – پژوهشی «آینه معرفت» سال پنجم. شماره ۱۱. تابستان ۱۳۸۶

 

مقالات منتشر شده در نشریات علمی ترویجی

 • محمد فروغی، هادی وکیلی، اعظم قاسمی؛ ادراک بصری در هوش مصنوعی و فلسفه ی ذهن، نشریه علمی – ترویجی معارف عقلی، گواهی آذر ۹۶.
 • اعظم قاسمی. نگاهی تحلیلی به روش تألیف آثار حارث به اسد محاسبی. نشریه علمی – ترویجی اخلاق. دوره ۲؛ شماره ۴۰؛ ۱۳۹۴.
 • سید محمدرضا علوی مقدم، اعظم قاسمی و سید بهنام علوی مقدم ، آموزش و نقش کلیدی آن در مدیریت صحیح مدیریت مواد زائد جامد در ایران، مجله علمی- ترویجی «انسان و محیط زیست»، دوره جدید، شماره ششم، ص ۱۴-۲۳، بهار ۱۳۸۷
 • سید محمدرضا علوی مقدم، اعظم قاسمی. نقش اخلاق و فلسفه زیست محیطی در جهان امروز، اولین کنفرانس ملی راهکارهای فرهنگی توسعه زیست محیطی. نشریه علمی – ترویجی "انسان و محیط زیست"

 

مقالات منتشر شده در نشریات تخصصی

 • اعظم قاسمی، نگاهی تحلیلی و انتقادی به کتاب الهیات محیط زیست؛ فصلنامه نقد کتاب کلام فلسفه عرفان؛ سال سوم شماره ۱۱-۱۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵

 

 

مقالات ارائه شده در همایشهای علمی ملی و بین المللی و چکیده مقالات منتشر شده

 1. هاجر دربندی، اعظم قاسمی، مالک شجاعی جشوقانی، مساله ی شر در الهیات پویشی دیوید گریفین، همایش بین المللی فلسفه ی دین معاصر، بهمن ۱۳۹۶
 2. اعظم قاسمی، آریا یونسی، اولویت دادن به پرسش ها روش فخر رازی در ابداع کلامی فلسفی و فائق آمدن بر تعارض کلم وفلسفه، همایش بین المللی فلسفه ی دین معاصر، بهمن ۱۳۹۶
 3. اعظم قاسمی، امکان تأسیس  فلسفه ی دین با رویکرد اسلامی،  همایش بین المللی فلسفه ی اسلامی و پرسش های پیش رو،  دانشگاه خوارزمی،ردیبهشت ۱۳۹۵
 4. اعظم قاسمی. رابطه ی عقل و ایمان نزد معتزله. همایش بین المللی فلسفه ی دین معاصر، دی ماه ۱۳۹۴.
 5. اعظم قاسمی. اخلاق محیط زیست با ابتنا به آموزه های اسلامی. همایش ملی فلسفه ی اخلاق. دی ماه ۱۳۹۴.
 6. اعظم قاسمی. تحلیل علیت نزد استاد مطهری و هیوم. همایش بین المللی استاد شهید مرتضی مطهری. ۷ و ۸ خرداد خرداد ۱۳۹۳.
 7. اعظم قاسمی. نقد و بررسی اخلاق پراگماتیستی جان دیویی از منظر دینی. همایش بین المللی اخلاق و دین اسفند ۹۱.
 8. اعظم قاسمی. امکان گفتگوی اسلام با مسیحیت از دیدگاه هانری کربن. همایش بین المللی فلسفه دین معاصر، دی ماه ۹۱.
 9. سید محمدرضا علوی مقدم ، اعظم قاسمی و سید بهنام علوی مقدم. نقش و ضرورت آموزش در مدیریت جامع مواد زائد جامد در ایران، هشتمین همایش ملی بهداشت محیط، تهران: ۱۷-۱۹ آبان ۱۳۸۴
 10. سید محمدرضا علوی مقدم، اعظم قاسمی. نقش اخلاق و فلسفه زیست محیطی در جهان امروز، اولین کنفرانس ملی راهکارهای فرهنگی توسعه زیست محیطی ۱۳۸۳

 

کتاب ها

 1. قاسمی، اعظم؛ فلسفه اخلاق جان دیویی. انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران: ۱۳۹۵
 2.  نظام اخلاقی حارث محاسبی. (تأیید شده و دارای گواهی انتشار از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

 

کرسی ترویجی

تحلیل و نقد مبانی فلسفی اخلاق جان دیویی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۹۶

 

سخنرانی های علمی

 1. نگاه تحلیلی به دیدگاه های فخر رازی درباره ی زنان. (۱۹/۲/۱۳۹۵). مکان: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 2. دلایل افول معتزله در جهان اسلام و تبیین ضرورت احیای تفکر اعتزالی در عصر حاضر. (۹/۱۲/۱۳۹۴). مکان: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 3. تاملی در مطالعات زنان: چالش ها و راهکارها. (خرداد ۹۳) مکان: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 4. نظریه حارث محاسبی با ابتنا به آراء مارگارت اسمیت. (آذر ۱۳۹۲) مکان: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 5. نظریه اخلاقی حارث محاسبی. (۲۷/۹/۹۱)مکان: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 6. شرح حال و آرا حارث محاسبی (۱۲/۷/۹۱)مکان: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 7. بحران محیط زیست از دیدگاه سید حسین نصر. (۲۸/۹/۸۹) مکان: نصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

دبیری علمی نشست ها

 • نقش مبنایی عدل در امام شناسی شیعی و آسیب شناسی نظریه کربن
 • فقه محیط زیست
 • طبقات انبیا بر مبنای روایات شیعی بر اساس آثار هانری کربن
 • انسان و خدا
 • اخلاق و خدا
 • امر متعالی در تجربه ی بشری

تدریس

 • معرفت شناسی سومین دوره
 • معنای زندگی؛ مقطع دکتری فلسفه ی دین به صورت مطالعه ی انفرادی؛ ۱۳۹۵
 • عقل و ایمان؛ مقطع کارشناسی ارشد فلسفه ی دین؛ ۱۳۹۵؛
 • معرفت شناسی در حکمت متعالیه؛ مقطع دکتری حکمت متعالیه؛ ۱۳۹۳(دومین دوره)
 • معرفت شناسی درحکمت متعالیه؛ مقطع دکتری حکمت متعالیه. ۱۳۹۳ ؛
 • کلیات فلسفه غرب؛ مقطع کارشناسی ارشد فلسفه ی دین؛ ۱۳۹۳؛
 • دروس معارف اسلامی در دانشگاه ها؛ مقطع کارشناسی عمومی؛ (دهه ی هفتاد و هشتاد به صورت متناوب)
 • کلیات فلسفه غرب؛ مقطع کارشناسی روان شناسی؛  ۱۳۷۵

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

 • راهنمایی پایان نامه دکتری فلسفه ی دین با عنوان حیث استقلالی رابطات در انتساب با فعل اختیاری ممکنات با ابتناء بر آراء ملاصدرا؛ در حال انجام
 • راهنمایی پایان نامه ی دکتری حکمت متعالیه با عنوان چالش های اراده ی آزاد در فلسفه ی ملاصدرا؛ ۱۳۹۵
 • راهنمایی پایان نامه دکتری حکمت متعالیه با عنوان امکان و حدود معرفت به خدا؛ ۱۳۹۶
 • مشاوره پایان نامه دکتری حکمت متعالیه با عنوان تحلیل انتقادی مادیت ادراک با تکیه بر آراء صدرالمتألهین، ۱۳۹۶
 • مشاوره پایان نامه دکتری فلسفه دین با عنوان تحلیل و واکاوی محتوای نظریه معناشناسی کارکردگرایی آلستون و تطبیق آن بر زبان دین؛ در حال انجام
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه ی دین با عنوان شر از دیدگاه دیوید گریفین؛ ۱۳۹۶
 • راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تقریر و نقد دیدگاه های زیگموند فروید در باب منشاء دین؛ در حال انجام
 • مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه ی دین با عنوان توجیه عملگرایانه باور دینی از دیدگاه ویلیام جیمز؛ در حال انجام

 

داوری کتاب، مقاله علمی پژوهشی، طرح پژوهشی

 • داوری کتابهای کتاب معرفت شناسی اثر حسین زاده؛  معرفت قدسی، اثر سید حسین نصر
 • داوری کتاب و پایان نامه در جشنواره خوارزمی، ۱۳۹۶
 • شرکت و سخنرانی در جلسه ی نقد کتاب جنسیت در آرای اخلاقی؛ تألیف خانم دکتر صادقی. ۲۹/۱۰/۱۳۹۳؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • داوری مقالات در نشریات علمی – پژوهشی حکمت معاصر؛ حکمت و فلسفه؛ غرب شناسی بنیادی؛ پژوهش نامه زنان؛پژوهش نامه علوی؛ جستارهای فلسفه دین؛ پژوهش های علم و دین

 

مسئولیت های اجرایی

 • مدیر گروه کلام وفلسفه ی دین
 • مدیر مسئول نشریه علمی- پژوهشی  حکمت معاصر
 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده حکمت معاصر

 

فعالیت های اجرایی

 • مصاحبه ی داوطلبان دکتری فلسفه ی دین و حکمت متعالیه
 • عضو علمی شورای  سیاستگذاری هفته ی پژوهش، ۱۳۹۵، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • عضو علمی شورای  سیاستگذاری هفته ی پژوهش، ۱۳۹۴، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی پژوهشکده حکمت معاصر. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. (خرداد ۱۳۹۳ تاکنون)
 • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده اولیا و مربیان (وابسته به آموزش و پرورش) ۱۳۸۷-۱۳۸۶
 • همکاری با معاونت پژوهشی وزارت آموزش و پرورش در خصوص ترجمه متون تخصصی تعلیم و تربیت ۱۳۸۲
 • همکار پژوهشی در بنیاد حکمت اسلامی صدرا. گروه فلسفه و کودک ۱۳۸۳-۱۳۸۱

 

عضویت در مجامع تخصصی

 • انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
 • کانون ایرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت

 

زبانهای خارجی

 • آشنایی با زبان انگلیسی (خوب)، دارای مدرک تافل و MCHE
 • آشنایی با زبان عربی در حد فهم و ترجمه متون عربی بویژه متون تخصصی الهیات و فلسفه.
 • آشنایی با زبان ژاپنی، دارای مدرک دوره مقدماتی و متوسطه از دانشگاه توکیو، مرکز آموزش دانشجویان خارجی.