اشخاص حقیقی و حقوقی

اعضای حقوقی
  • جناب آقای دکتر منصور غلامی، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء
  • جناب آقای دکتر حسینعلی قبادی، رئیس محترم پژوهشگاه و دبیر هیأت امناء
  • جناب آقای دکتر عبدالرضا باقری، قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت های امناء و هیأت های ممیزه
  • جناب آقای دکتر سید ضیاء هاشمی، رئیس کمیسیون دائمی هیأت امناء
اعضای حقیقی
  • جناب آقای دکتر محمد آقا نهاوندیان
  • جناب آقای دکتر احمد مسجد جامعی
  • سرکار خانم دکتر سیده فاطمه طباطبائی
  • جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر غلامرضا مصباحی مقدم
  • جناب آقای دکتر محمد جعفر حبیب زاده
  • جناب آقای دکتر ابراهیم عزیزی