درس گفتارهای طبیعیات ابن سینا / دکتر عبدالرسول عمادی (پائیز 94) دوشنبه ها ساعت 18-16

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۴:۰۱ کد : ۱۴۲۵۹ اخبار گروه
تعداد بازدید:۱۷۵۲
<h1 style="margin-bottom: 0px; padding: 5px; font-size: 14pt; color: #02122b; text-align: right;"><span id="ctl00_cphInfo_lblTitle">درس گفتارهای طبیعیات ابن سینا/ دکتر عبدالرسول عمادی       -        (پائیز 94) دوشنبه ها ساعت 18- 16</span></h1>
درس گفتارهای طبیعیات ابن سینا / دکتر عبدالرسول عمادی (پائیز 94) دوشنبه ها ساعت 18-16

فایل های ضمیمه


نظر شما :