سخنرانی‌های ۹۱

سخنرانی‌های سال 1391:

 

سخنران

موضوع

ساعت

تاریخ

1

دکتر مریم صانع­پور

بررسی و تحلیل نظریه‌های شیعه شناسان غربی

2 بعداز ظهر

سه شنبه 6/4/1391

2

دکتر علی مرادخانی

اشتراوس و بحران تجدد

2 بعد از ظهر

سه شنبه 20/4/1391

3

دکتر قاسم پورحسن

فارابی و سنت یونانی

10صبح

یکشنبه 25/4/1391

4

دکتر کریم مجتهدی

فلسفه عرفانی ژان اسکات اِریژن، فیلسوف ایرلندی

10صبح

دوشنبه 26/4/1391

5

دکتر مریم صانع‌پور

تبیین نگرش‌های مختلف اخلاقی در فضای مجازی

2 بعد از ظهر

28/11/1391

6

دکتر مزدک رجبی

 

2 بعد از ظهر

5/12/1391

8

دکتر محمدتقی طباطبائی

چالش‌های زبانی بر سر راه علم نزد ایده‌آلیست‌های آلمانی

2 بعد از ظهر

12/12/1391