سخنرانیهای شش ماه نخست 94


رخداد

سخنران (مسؤل نشست)

موضوع محل برگزاری

زمان

نشستهای تخصصی

مزدک رجبی

نشست تخصصی نقد فیلم The Giver

(سالن اندیشه)

9 تیر 1394 ساعت 10

کارگاه

مریم صانع پور

کارگاه آموزشی تحلیل شیعه شناسی غرب (درباره اصول عقاید شیعه دوازده امامی)

(سالن اندیشه)

25 خرداد 94

ساعت 9-13

سخنرانیهای علمی

مریم صانع پور

دنیای مجازی و تنوع رویکردهای اخلاقی

(سالن  ادب )

فیلم                                         صدا

24 خرداد 1394

ساعت 10

محمدتقی طباطبائی

علوم انسانی و برنامه‌ریزی توسعه

(سالن  ادب )

گزارش سخنرانی

27 خرداد94

ساعت 14

مریم صانع پور

اسطوره شناسی یونانی در نگاهی فرا تاریخی

(سالن  ادب )

فیلم                                         صدا

1 شهریور 94

ساعت 10

مزدک رجبی

نظر و کنش: از اپیستمولوژی تا آنتولوژی پدیدارشناسانه

(سالن  ادب )

فیلم                                        صدا

8 شهریور 94

ساعت 10

امیر صادقی

گزارش علمی کنفرانس علم و دین در کلن آلمان:

هم‌اندیشی دومنیکن‌ها و شیعیان

(سالن  ادب )

گزارش

15 شهریور 94

ساعت 10