سخنرانی‌های سال 1389

جدول سخنرانی‌های سال 1389

 

سخنران

موضوع

تاریخ

1

دکتر کریم مجتهدی

هگل و فلسفه تاریخ

چهارشنبه14/7/1389

2

دکتر حمیدرضا آیت اللهی

دکارت و بنیادهای تفکر جدید غرب

چهارشنبه28/7/1389

3

دکتر علی مرادخانی

پرسش از پایان تاریخ در تفکر معاصر

چهارشنبه5/8/1389

4

آقای میثم سفیدخوش

روش­شناسی غرب­شناسی ابن خلدون

چهارشنبه19/8/1389

5

دکتر علی‌­اصغر مصلح

عرفان و فلسفه در غرب معاصر

چهارشنبه3/9/1389

6

خانم دکتر مریم صانع­‌پور

رویکرد نوین به دین پژوهی در غرب

چهارشنبه17/9/1389

7

آقای میثم سفیدخوش

روابط مسلمانان و غربی­‌ها به روایت ابن خلدون

چهارشنبه1/10/1389